اطلاعات شخصي:
نام: علي
نام خانوادگي: عشقي سردهي
مرتبه علمي:  استاديار
سال تولد: 1340
محل تولد: سبزوار
آدرس و تلفن محل کار: سبزوار. بلوار دکتر سيادتي. مجتمع دانشگاه آزاد سبزوار. گروه ادبيات. 05144651577
پست الکترونيک: eshghi@iaus.ac.ir

 

اطلاعات تحصيلي:
مقطع کارشناسي: زبان و ادبيات فارسي. دانشگاه شيراز  1362 تا 1366
مقطع کارشناسي ارشد: زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد تهران. 1368 تا 1370
مقطع دکتري:  زبان و ادبيات فارسي. علوم تحقيقات دانشگاه آزاد تهران. 1373 تا 1378
عنوان پايان­ نامه كارشناسي ارشد: داستان‌پردازي در ليلي و مجنون نظامي
عنوان پايان­ نامه دكتري: ساختار داستان در ادبيات تمثيلي

 

زمينه­ هاي مورد علاقه تحقيقاتي و کاري:.
شاهنامة فردوسي، حافظ، مولوي، ادبيات داستاني، ادبيات معاصر.

 

سوابق آموزشي(نام دروس تدريس شده):
دورة کارشناسي: رودکي و کسايي، فرخي و منوچهري، شاهنامة فردوسي(2)، حافظ(2)، غزليات سعدي، تاريخ ادبيات(4)، ادبيات معاصر نظم و نثر(2)، سبک شناسي نظم ، نقد ادبي، معاني و بيان، صناعات بديعي، سبک شناسي نظم و نثر (دورة معلمان)، ادبيات جهاني (کارداني به کارشناسي)
دورة کارشناسي ارشد: شاهنامة فردوسي، خاقاني و نظامي، مثنوي، جهانگشا و مرزبان‌نامه، کشف‌المحجوب.
دورة دکتري: تحقيق در متون عرفاني 1 و 2. تحقيق در متون حماسي. بلاغت. مکتب‌هاي ادبي. تحقيق در متون نظم.

سوابق استخدامي و اجرائي:
مدير گروه ادبيات: از سال 75 تا 79. سال 82 . از سال 85 تا 89 .
معاون آموزشي واحد سبزوار از مهرماه سال 79 تا مهرماه سال 82 .
عضو شوراي پژوهشي: از سال 82 تا 88 . و دورة دوم از سال 1392

 

نشانها و جوايز علمي:
پژوهشگر گروه علوم انساني در سال 1392

 

 طرح­هاي پژوهشي:
1 - گرد آوري شعرهاي محلي سبزواري. 1382 ( گرد آورنده‌ي اشعار مرحوم مروجي )
2 - کشف‌الابيات شاهنامه‌ي فردوسي بر اساس شاهنامه‌ي چاپ مسکو. 1384.
3 - شاهنامه‌ي فردوسي در لغت نامه‌ي دهخدا. واژه‌هاي شاهنامه در لغت نامه‌ي دهخدا.
4 - پايان‌بندي داستان. 1392-1391
5 - نقش افتتاحيه در داستان. 1393-1392
6 - ارزش‌هاي اجتماعي در آثار نمايشي اکبر رادي و بهرام بيضايي. (در حال انجام)

 

راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي مقاطع تحصيلات تکميلي:
راهنمايي بيش از 40 مورد پايان نامة دورة کارشناسي ارشد و بيش از اين مورد مشاوره.
راهنمايي دو مورد پايان نامة دورة دکتري و 2 مورد مشاوره.

 

ليست مقالات چاپ شده:
1–ارائه‌ي مقاله داستان پردازي در ليلي و مجنون نظامي در کنگره‌ي سبک آذربايجاني در اروميه در سال 1376.
2–چاپ مقاله‌ي شخصيت پردازي در شاهنامه ( تنوع و گوناگوني ) در شماره‌ي يک نشريه‌ي شاهنامه پژوهي زير نظر دکتر محمد رضا راشد محصل .
3–ويژگي‌هاي داستان‌هاي کوتاه محمود دولت آباديدر نشريه‌ي انسان و انديشه چاپ دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار.
4–پژمردن آفتاب بر شانه ي سروبررسي داستان بهرام شاهنامه در نشريه ي انسان و انديشه چاپ دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار
5–مقاله‌ي نشانهشناسي و مقاله‌ي بررسييکشعرسهرابسپهري در نشريات دانشجويي دانشگاه آزاد سبزوار.
6 –چاپ مقاله‌ي داستان پردازي در منطق الطير عطار در مشکوة آستان قدس رضوي . سال 1378 . شماره‌ي 62 .

 

مقالات اينترنتي
1–مقاله‌ي نگارش
2–مقاله‌يساخت پاراگراف ترجمه‌ي بخش اول کتاب: DevelopmentofParagraph در تارنماي کلک دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار .

 

مقالات انگليسي

1-The analysis of Akbar radi's Cactus. Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 8, August 2014. ISSN 2345-2633
2-The Fictional Silence. Journal of Social Issues & Humanities, Volume 2, Issue 9, September 2014. 

 

مقالات چاپ شده در کنفرانس­ها ياسمينار­هاي داخل کشور
–چاپ و ارائه مقاله شاهنامه فردوسي در لغت نامه دهخدا. همايش فردوسي زاهدان. دي ماه90
- چاپ و ارائه مقاله سکوت داستاني در همايش ادبيات داستاني تويسرکان. خردادماه 91.
- چاپ و ارائه مقاله پايان بندي داستان در هشتمين همايش ترويج زبان و ادب فارسي. شهريورماه 92. زنجان.
- چاپ و ارائه مقاله نام نگاري در داستان ها معاصر فارسي در همايش زبان و ادب فارسي. آبان‌ماه 92. بجنورد.
–پذيرش مقاله پايان‌بنديدرنمايش‌نامهکاکتوس اکبر رادي  در سومين همايش نقد ادبي با محور نقد ادبيات داستاني. تهران اسفند 1392

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي
- چاپ مقاله‌ي سودمندي‌هاي ادبيات تطبيقي در نشريه‌ي علمي –پژوهشي فصلنامه‌ي تخصصي دانشگاه آزاد مشهد . سال 1386 . شماره‌ي پانزدهم و شانزدهم .

 

مقاله فردي:


1- The traditional opening in Iranian contemporary stories. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. Acceptance for Vols.9,No.1,2015

مقاله مشترک:

1-MULTIPLICITY AND DIVERSITY OF CONCEPTS "WATER" IN THE OF HAFIZ AND KHAJOO'S LYRICS. Ali Eshgi Sardehi,Mohammad Ali Alikhani. SEPTRMBER 2014, VOLs.39 Nº 09

2- The outstanding characters of the novel of The neighbors by Ahmad Mahmud. Ali Eshgi Sardehi, Kazem Damghan Sani. CADMO JOURNAL- Social Sciences. Vol 22, No 1s (2014)

3- Criticism and investigation on the outstanding female characters in Persian contemporary novels. Ali Eshgi Sardehi1, Kazem Damgan Sani. AFINIDAD LXXI, 563, noviembre-diciembre 2013