اطلاعات شخصي:
نام: علي
نام خانوادگي: بيک زاده
مرتبه علمي:  مربي
سال تولد: 1352
محل تولد: مشهد
آدرس و تلفن محل کار: سبزوار- دانشگاه آزاد اسلامي-گروه علوم پايه
پست الکترونيک: abeykzadeh@yahoo.com

 

اطلاعات تحصيلي:
مقطع کارشناسي: کارشناسي رياضي محض دانشگاه بيرجند
مقطع کارشناسي ارشد: کارشناسي ارشد رياضي گرايش جبر دانشگاه فردوسي مشهد
عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد: توصيفي براي گروههاي 3 اينگل

 

زمينه­ هاي مورد علاقه تحقيقاتي و کاري:
نظريه گروهها- آموزش رياضي

 

سوابق آموزشي(نام دروس تدريس شده):
جبر-آناليز- جبر خطي- هندسه ديفرانسيل- معادلات ديفرانسيل- رياضيات عمومي- آمار و احتمال- پژوهش عملياتي-

 

سوابق استخدامي و اجرائي:
از 1376 تاکنون عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار
دو دوره مديريت گروه

 

 طرح­هاي پژوهشي:
بررسي ساختار رياضي آلگوريتم 2-fish

 

کتابهاي چاپ شده:
انتگرال، علي بيک زاده، انتشارات بيهق زير نظر دانشگاه ازاد اسلامي واحدسبزوار،1386