اطلاعات شخصي:
نام: حسين
نام خانوادگي: بهروان
مرتبه علمي:  استاديار
سال تولد: 1328
محل تولد: سبزوار
آدرس و تلفن محل کار:  سبزوار، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، گروه الهيات، تلفن: 44650710
پست الکترونيک: behravan.hossein@gmail.com

 

اطلاعات تحصيلي(مدرک رشته- گرايش-سال اخذ- محل اخذ):
مقطع کارشناسي: فلسفه و حکمت اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد، 1349
مقطع کارشناسي ارشد: فلسفه و حکمت اسلامي، دانشگاه تهران، 1353
مقطع دکتري: فلسفه و حکمت اسلامي، دانشگاه تهران، 1366
عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد: ترجمه و تحقيق قسمتي از کتاب التلويحات شيخ اشراق
عنوان پايان­نامه دكتري: قدرت و اراده­ي حق­تعالي در فلسفه ملاصدرا

 

زمينه ­هاي مورد علاقه تحقيقاتي و کاري:
.فلسفه، منطق، کلام

 

سوابق آموزشي(نام دروس تدريس شده):
فلسفه اسلامي، کلام، منطق، ادبيات عرب، معارف اسلامي

 

سوابق استخدامي و اجرائي:
آموزش و پرورش
دانشگاه آزاد اسلامي
مدير گروه الهيات
قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار
عضو کميته­ ي انظباطي دانشجويان
عضو کميته­ ي تخلّفات اعضاي هيات علمي
عضو کميته­ ي موارد خاص
عضو شوراي فرهنگي
عضو کميته­ ي امر به معروف و نهي از منکر
عضو کميته­ ي اجرايي کرسي­هاي آزاد انديشي
همکاري موثر در تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار
مسئول کتابخانه

 

نشانها و جوايز علمي:
منتخب فرهنگي
تقدير از  دفتر فرهنگ اسلامي
تقدير در جهت تقيد و پايبندي به ارزش­هاي ديني و فرهنگي
لوح سپاس ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد سبزوارسال 92
هجدهمين دوره مسابقات قرآن و عترت
بسيج اساتيد
همايش پيامبر اعظم، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

 

 

عضويت(در انجمنها و ...):
انجمن علمي فلسفه
انجمن علمي فقه
دبير انجمن آثار و مفاخر فرهنگي سبزوار

 

 طرح­هاي پژوهشي:
راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي مقاطع تحصيلات تکميلي:

 1. نگاهي مقايسه اي به جبر و اختيار در انديشه­ي استاد مطهري و کارل مارکس
 2. معرفي انديشه­ها و آثار فلسفي عرفاني حکيم قايني
 3. مقايسه­ي عقول طولي در حکمت متعاليه و حکمت اشراق
 4. بررسي تطبيقي زيبا شناختي از ديدگاه ابن عربي و هايدگر(غايت فلسفه هنر)
 5. تجلّي جمال و جلال حق در حماسه­ي عاشورا
 6. سياست مدرن از نظر فارابي و ملاصدرا
 7. آراء و افکار ابن کمونه در مساله مبدا و معاد با تکيه بر شبه وي
 8. مقايسه تطبيقي دين–اخلاق در اسلام و اگزيستانسياليسم
 9. نحوه­ي شکل­گيري مفاهيم عقلي از ديدگاه مرحوم علامه طباطبايي
 10. بررسي تطبيقي فرشته شناسي از نظر شيخ اشراق و ابن سينا
 11. تاثير طبيعيات فلسفه اسلامي بر علم طب
 12. بررسي تطبيقي احکام وجود از منظر حکيم ابوالحسن جلوه و ميرزا مهدي آشتياني
 13. سير تحول و تطور مثل افلاطوني در فلسفه اسلامي
 14. نظام احسن از ديدگاه صدرا و متکلمين
 15. رويکرد غايتگروي در فلسفه اسلامي
 16. بررسي آراء کلامي سعدالدّين تفتازاني
 17. وجود مطلق در فلسفه اسلامي و عرفان
 18. نظريه تاويل از ديدگاه ابن رشد و مقايسه­ي آن با صدرا
 19. بررسي آراء فلسفي سيّد جمال الديّن آشتياني(در الهيّات بالمعني الاعم) 
 20. بررسي تطبيقي احکام وجود از منظر حکيم ابوالحسن جلوه و ميرزا مهدي آشتياني
 21. سير تحول و تطور مثل افلاطوني در فلسفه اسلامي
 22. نظام احسن از ديدگاه صدرا و متکلمين
 23. رويکرد غايتگروي در فلسفه اسلامي
 24. بررسي آراء کلامي سعدالدّين تفتازاني
 25. وجود مطلق در فلسفه اسلامي و عرفان
 26. نظريه تاويل از ديدگاه ابن رشد و مقايسه­ي آن با صدرا
 27. بررسي آراء فلسفي سيّد جمال الديّن آشتياني(در الهيّات بالمعني الاعم) 
 28. ديدگاه­هاي کلامي فيض کاشاني
 29. نسبت علم و دين در ارزشهاي اخلاقي
 30. بررسي آراء فلسفي سيّد جلال الدّين آشتياني(در الهيات بالمعني الاخص)
 31. بررسي تطبيقي علم النفس بوعلي و صدرالمتالهين
 32. مقايسه انسان شناسي ملاصدرا و اومانيسم
 33. تحقيق و مقايسه ديدگاه صدرالمتالهين و قاضي سعيد قمي در باب مساله­ي اسماء و صفات حق تعالي
 34. بررسي مسائل نبوت و امامت در خطبه غديريه
 35. ملاک نيازمندي بشر به دين
 36. مقايسه قضا و فدر از ديدگاه ابن سينا و فخر رازي
 37. تکامل برزخي در کلام و فلسفه
 38. بررسي تطبيقي کتابهاي حکمت الهي (مهدي الهي قمشه­اي) و حکمت بوعلي در امور عامه(حائري مازندراني)
 39. رابطه­ي نفس و بدن از ديدگاه غزالي و ابن رشد
 40. بررسي مسائل توحيد و عدل و معاد در خطبه­ي غديريه
 41. فلسفه تخويف و کيفر از ديدگاه فلاسف و متکلّمان اسلامي
 42. نظريه­ي عالم ذر در فلسفه­ي افلاطون و صدرا
 43. ملاک نيازمندي بشر به دين
 44. مقايسه قضا و فدر از ديدگاه ابن سينا و فخر رازي
 45. تکامل برزخي در کلام و فلسفه
 46. بررسي تطبيقي کتابهاي حکمت الهي (مهدي الهي قمشه­اي) و حکمت بوعلي در امور عامه(حائري مازندراني)
 47. رابطه­ي نفس و بدن از ديدگاه غزالي و ابن رشد
 48. بررسي مسائل توحيد و عدل و معاد در خطبه­ي غديريه
 49. فلسفه تخويف و کيفر از ديدگاه فلاسف و متکلّمان اسلامي
 50. نظريه­ي عالم ذر در فلسفه­ي افلاطون و صدرا
 51. نقد و تطبيق انديشه­هاي کلامي ابوالفتح محمّدبن ابوالقاسم عبدالکريم ابن احم شهرستاني با خواجه نصيرالدّين طوسي
 52. بررسي تطبيقي مباحث فقهي و عرفاني در اربعين امام (ره) و شيخ بها
 53. ارتباط ادراکات حقيقي و اعتباري از ديدگاه  علامه طباطبايي و ديويد هيوم
 54. فلسفه اخلاق از ديدگاه ملاصدرا
 55. بررسي اسرار و آثار و برکات تهجد از منظر اخلاقي و عرفاني

 

 

ليست مقالات چاپ شده:

مقالات چاپ شده در کنفرانس­ها يا سمينار­هاي داخل کشور

 1. نفس و احوال آن از ديدگاه آقا نجفي قوچاني و مقايسه­ي آن با آراء افلاطون و نوافلاطونيان اخير،کنگره­ي آيت آقا نجفي قوچاني
 2. وحدت وجود اسلامي و وجودگرايي غربي،  کنگره­ي دويستمين سال تولّد حکيم سبزواري
 3. قدرت و اراده­ي حق تعالي از نظر حکما، ويژه­نامه کنگره­ي حکيم سبزواري

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي

ISC Publication:

 1. تامّلي در انديشه­ي سياسي ملاصدرا
 2. بنيان­هاي فکري عرفان مولانا و حکيم سبزواري
 3. انديشه­ي سياسي ملاصدرا مقلدانه يا مبتکرانه
 4. نقد حاجي سبزواري بر  ديدگاه ملاصدرا در باب ترکيب ماده و صورت....
 5. ترتيب قسامه با ساير ادلّه اثبات قتل
 6. بن­مايه­هاي افکار سهر­وردي

 

National and International Conference Papers:

 

 1.  اراده از منظر سيد عبدالعلي سبزواري،کنگره­ي بين المللي يکصدمين سال تولّد آيت الله سيّد عبدالاعلي سبزواري

 

 

کتابهاي چاپ شده:

1-سلمان زمان
2-ترجمه کتاب التبرک الصحابه
3-فرهنگ لغات و اصطلاحات لمعه دمشقيه
4-ترجمه و تحقيق کتاب نظريه البدا عن الصّدرالدين شيرازي