اطلاعات شخصي:
نام: موسي الرضا   
نام خانوادگي: محقق نژاد
مرتبه علمي:  مربي
سال تولد: 1353
محل تولد: سبزوار
آدرس و تلفن محل کار:سبزوار – دانشگاه آزاد اسلامي – گروه پرستاري
پست الکترونيک:  iaus745@yahoo.com

 

اطلاعات تحصيلي(مدرک رشته- گرايش-سال اخذ- محل اخذ):
مقطع کارشناسي:  دانش آموخته برتر كارشناسي پرستاري –1376 – دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
مقطع کارشناسي ارشد:دانش آموخته برتر كارشناسي ارشد آموزش پرستاري گرايش داخلي جراحي – 1382 – دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مقطع کارشناسي ارشد(در حال تحصيل ): آموزش پزشكي – دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
مقطع دکتري (در حال تحصيل):مديريت خدمات بهداشتي درماني – دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان 
عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد: تاثير برنامه ورزشي منظم برعزت نفس كاركنان بهداشتي درماني 

 

زمينه­ هاي مورد علاقه تحقيقاتي و کاري:
كليه موارد مرتبط با پرستاري خصوصا مراقبت مبتني بر شواهد

 

سوابق آموزشي(نام دروس تدريس شده):
مربي حق التدريس دانشگاه علوم پزشكي سبزوار 1379 تا1382
مربي حق التدريس دانشگاه آزاد اسلامي   1379تا1382
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 1382 تاكنون
دروس مختلف پرستاري داخلي جراحي يك–دو–سه–چهار(اتوپدي ،گوارش ،اعصاب ،تنفس ،سرطان ،پوست و...) .اصول مديريت پرستاري – بررسي وضعيت سلامت – اصول و مهارت هاي پرستاري – پرستاري ويژه(ccu –ICU ودياليز)- اصول آموزش به بيمار – كمك هاي اوليه

 

سوابق استخدامي و اجرائي:
مدير گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي 1391 تاكنون
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار 1382 تاكنون

 

 طرح­هاي پژوهشي:
بررسي ارتباط رفتارهاي غيربهداشتي و ابتلا به كمردرد در پرستاران شاغل بيمارستانهاي شهر سبزوار 1383 (همكار طرح)

 داوري در همايش ها :

همايش بين المللي تحول پايدار در نظام سلامت.5 تا 7 اسفند 1393 .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

ليست مقالات ارائه يا چاپ شده:
1- محقق نژاد،موسي الرضا. خدادادي.بررسي تاثير موسيقي درماني برنوزادان بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان.اولين كنگره سراسري هنر درماني در ايران. تهران ، آذر ماه 1385
2- محقق نژاد،موسي الرضا.كودكان متعلقات بي چون و چرا يا انسان هاي آزاد و داراي حق و حقوق؟ ،بيستمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان ،تهران ،مهر 1387
3- محقق نژاد ، موسي الرضا.بررسي ارتباط محيط بازو با قد و وزن و دورسر كودكان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي منتخب شهرستان سبزوار .سومين همايش ملي تازه هاي مراقبت پرستاري كودكان ،اصفهان ،بهمن 1387
4- محقق نژاد ، موسي الرضا.صانعي ،صوفيا صادات.مقايسه ديدگاه دانشجويان پرستاري و پرستاران شاغل درباره رعايت محدوده قلمرو بيماران در شهرستان سبزوار ،اولين كنگره بين المللي ارتباطات حرفه اي در مراكز بيمارستاني ،مشهد ، ارديبهشت 1390
5- محقق نژاد ، موسي الرضا.خدادادي ،ا.بررسي بينش دانشجويان پرستاري نسبت به رعايت اصول ارتباط با بيمار . اولين كنگره بين المللي ارتباطات حرفه اي در مراكز بيمارستاني ،مشهد ، ارديبهشت 1390
6- محقق نژاد ، موسي الرضا.تاثير تكنيك مراقبت آغوشي بر نوزادان كم وزن و نارس بستري در بخش مراقبت ويژه نوزادان .سومين سمينار سراسري تغذيه ،رشد و تكامل نوزادان و كودكان .مشهد .اسفند 1392

7- مهري ،علي . محقق نژاد ،موسي الرضا. بررسي عوامل مرتبط با رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري هاي قلبي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي .طلوع بهداشت.فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده بهداشت يزد. تابستان و پاييز 1389 .شماره29

 

کتابهاي چاپ شده:
آكله چي ،مريم.محقق نژاد ،موسي الرضا. صديقي صومعه سرا،زينب.جمعيت و تنظيم خانواده .سبزوار . نشر بيهق 1388