اطلاعات شخصي:
نام: اسماعيل
نام خانوادگي: تدين فرد
مرتبه علمي: مربي 
سال تولد: 1352 
محل تولد: سبزوار
آدرس و تلفن محل کار: سبزوار دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار
پست الکترونيک:   es.tadiion@yahoo.com

اطلاعات تحصيلي:
مقطع کارشناسي: حسابداري -1375- دانشگاه آزاد واحد سبزوار
مقطع کارشناسي ارشد: حسابداري – 1379 –دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد: محاسبه ومقايسه بهاي تمام شده دانشجو در دانشگاه آزاد و دولتي

سوابق آموزشي(نام دروس تدريس شده):
ازمهر ماه 1380 کليه دروس رشته حسابداري(اصول حسابداري 1و2و3-حسابداري ميانه 1و2 –حسابداري پيشرفته او2- حسابرسي 1و2 – حسابداري صنعتي 1و2و3 –حسابداري مالياتي و...)در دانشگاه آزاد سبزوار ، اسفراين و رباط کريم و دانشگاه پيام نور سبزوار

سوابق استخدامي و اجرائي:
سابقه حسابرسي به مدت 5 سال
مدير مالي 2 سال
بازرسي در سازمان بازرسي کل کشور 1 سال

کتابهاي چاپ شده:
حسابداري صنعتي 1