فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
12345
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱نمرات میانترم دوم درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۲قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیجواد مشايخي فرد۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۳زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی پیش ...مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۴زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی 1مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۵نمرات میانترم فصل اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۶تاریخ برگزاری امتحان میانترم اول ریاضی 1مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۷قابل توجه دانشجویان محترم کارگاه تجهیزات عموم...جواد مشايخي فرد۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۸قابل توجه دانشجویان درس آمار حیاتیمهدي خاکباز۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۹قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۸/۰۳/۰۲
۱۰تاریخ برگزاری امتحان میانترم انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۲۰
۱۱تاریخ برگزاری امتحان میانترم فناوری اطلاعات پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۱۲تاریخ برگزاری امتحان میانترم معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۱۳تاریخ برگزاری امتحان میانترم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۱۴قسمت دوم جزوه درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۱۵قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۱۶قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنی و مبا...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۱۷قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۱۸تمرین ماشین مهندسی پزشکیسپهر سلطاني۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۱۹قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۲۰دروس ترم بهمن ۹۷باقر مهذبي۱۳۹۷/۰۹/۰۳
۲۱برگزاری امتحان میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۲۵
۲۲برگزاری امتحان میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۱۸
۲۳آزمایشگاهجواد زنگنه۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۲۴دروس ترم مهرباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۲۵سرفصل جدید مهندسی پزشکی ورودی ۹۵ به بعدباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۲۶کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۲۷قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۲۸قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۲۹دانشجویان درس عایق و فشار قویقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۳۰قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۳/۱۷
۳۱قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۳۲قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۳۳قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي فرد۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۳۴قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي فرد۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۳۵تاریخ برگزاری میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۳۶قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پز...مهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۱/۲۱
۳۷قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۳۸قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۳۹ثبت نمره کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۴۰قابل توجه دانشجویان ارشد دروس مباحث ویژه و رو...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۴۱قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی ورودی ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۴۲نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۳قابل توجه دانشجویان درس رله و حفاظتقاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۴۴تغییر امتحان دروس طراحی خطوط و ماشین2 به تاری...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۴۵قابل توجه دانشجویان مدارمنطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۴۶دروس ترم بهمن ۹۶باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۴۷آزمایشگاه بررسی و کنترلسپهر سلطاني۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۴۸قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۷/۲۱
۴۹قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی آموزشیباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۵۰قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی تجهیزات ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۵۱دروس ارائه شده در حذف و اضافهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۵۲قابل توجه دانشجویان گرامیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۵۳قابل توجه دانشجویان درس آز الکترونیک 2 (رمضان...مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۵۴قابل توجه دانشجویان ارشد ـ دفاع از پایان نامهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۵۵قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم بهمن...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۵۶قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مهندسی برقباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۵۷تاریخ برگزاری میانترم دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۵۸تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۱۳
۵۹قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۶۰قابل توجه دانشجویان محترمی که در ترم تابستان ...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۶۱نمرات در مقدمه مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۶۲نمره های نهایی درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۶۳اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۱۸
۶۴نمره درس آز مدارمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۶۵قابل توجه دانشجویان درس مقدمه بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۶۶قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۶۷قابل توجه دانشجویان محترمباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۶۸قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۶۹اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۷۰اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۷۱قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۷۲اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۷۳اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۷۴اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۷۵تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۷۶عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۷۷امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۷۸امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۷۹قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۸۰قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۸۱امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۸۲امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۸۳قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۸۴قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۸۵قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۸۶تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۸۷برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۸۸قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۸۹قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۹۰قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۹۱قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۹۲نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۹۳قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۹۴امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۹۵قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۹۶کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۹۷امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۹۸تمرین درس شناسایی سیستمجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۹۹تاریخ انتحان میان ترم مدار1جواد زنگنه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۱۰۰درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۸/۱۹
12345