فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
12345
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱قسمت دوم جزوه درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۲قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۳قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنی و مبا...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۴قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۵تمرین ماشین مهندسی پزشکیسپهر سلطاني۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۶قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۷دروس ترم بهمن ۹۷باقر مهذبي۱۳۹۷/۰۹/۰۳
۸برگزاری امتحان میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۲۵
۹برگزاری امتحان میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۱۸
۱۰آزمایشگاهجواد زنگنه۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۱۱دروس ترم مهرباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۱۲سرفصل جدید مهندسی پزشکی ورودی ۹۵ به بعدباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۱۳کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۱۴قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۱۵قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۱۶دانشجویان درس عایق و فشار قویقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۱۷قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۳/۱۷
۱۸قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۱۹قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۲۰قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۲۱قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۲۲تاریخ برگزاری میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۲۳قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پز...مهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۱/۲۱
۲۴قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۲۵قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۲۶ثبت نمره کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۲۷قابل توجه دانشجویان ارشد دروس مباحث ویژه و رو...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۲۸قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی ورودی ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۲۹نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳۰قابل توجه دانشجویان درس رله و حفاظتقاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۳۱تغییر امتحان دروس طراحی خطوط و ماشین2 به تاری...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۳۲قابل توجه دانشجویان مدارمنطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۳۳دروس ترم بهمن ۹۶باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۳۴آزمایشگاه بررسی و کنترلسپهر سلطاني۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۳۵قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۷/۲۱
۳۶قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی آموزشیباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۳۷قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی تجهیزات ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۳۸دروس ارائه شده در حذف و اضافهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۳۹قابل توجه دانشجویان گرامیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۴۰قابل توجه دانشجویان درس آز الکترونیک 2 (رمضان...مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۴۱قابل توجه دانشجویان ارشد ـ دفاع از پایان نامهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۴۲قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم بهمن...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۴۳قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مهندسی برقباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۴۴تاریخ برگزاری میانترم دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۴۵تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۱۳
۴۶قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۴۷قابل توجه دانشجویان محترمی که در ترم تابستان ...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۴۸نمرات در مقدمه مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۴۹نمره های نهایی درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۵۰اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۱۸
۵۱نمره درس آز مدارمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۵۲قابل توجه دانشجویان درس مقدمه بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۵۳قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۵۴قابل توجه دانشجویان محترمباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۵۵قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۵۶اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۵۷اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۵۸قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۵۹اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۶۰اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۶۱اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۶۲تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۶۳عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۶۴امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۶۵امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۶۶قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۶۷قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۶۸امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۶۹امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۷۰قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۷۱قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۷۲قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۷۳تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۷۴برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۷۵قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۷۶قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۷۷قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۷۸قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۷۹نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۸۰قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۸۱امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۸۲قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۸۳کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۸۴امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۸۵تمرین درس شناسایی سیستمجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۸۶تاریخ انتحان میان ترم مدار1جواد زنگنه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۸۷درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۸۸آزمایشگاه تکنیک پالسجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۸۹قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکیباقر مهذبی۱۳۹۵/۰۷/۰۶
۹۰تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۹۱قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۹۲تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۶/۱۹
۹۳قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۶/۰۷
۹۴آیین نامه روش تدوین نگارش پایان نامه كارشناسی...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۹۵قابل دانشجویان درس طراحی خطوط انتقالقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۹۶مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۹۷برنامه دروس ارائه شده در ترم تابستان 95و تاری...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۹۸قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۹۹کلاس الکترونیک 1 روز دوشنبه 28/4/95 تشکیل نمی شودمهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۴/۲۵
۱۰۰قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۱۳
12345