فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
12345
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۲قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۳قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۴دانشجویان درس عایق و فشار قویقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۵قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۳/۱۷
۶قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۷قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۸قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۹قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۱۰تاریخ برگزاری میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۱۱قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پز...مهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۱/۲۱
۱۲قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۱۳قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۱۴ثبت نمره کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۱۵قابل توجه دانشجویان ارشد دروس مباحث ویژه و رو...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۱۶قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی ورودی ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۱۷نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۱۸قابل توجه دانشجویان درس رله و حفاظتقاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۱۹تغییر امتحان دروس طراحی خطوط و ماشین2 به تاری...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۲۰قابل توجه دانشجویان مدارمنطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۲۱دروس ترم بهمن ۹۶باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۲۲آزمایشگاه بررسی و کنترلسپهر سلطاني۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۲۳قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۷/۲۱
۲۴قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی آموزشیباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۲۵قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی تجهیزات ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۲۶دروس ارائه شده در حذف و اضافهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۲۷قابل توجه دانشجویان گرامیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۲۸قابل توجه دانشجویان درس آز الکترونیک 2 (رمضان...مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۲۹قابل توجه دانشجویان ارشد ـ دفاع از پایان نامهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۳۰قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم بهمن...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۳۱قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مهندسی برقباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۳۲تاریخ برگزاری میانترم دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۳۳تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۱۳
۳۴قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۳۵قابل توجه دانشجویان محترمی که در ترم تابستان ...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۳۶نمرات در مقدمه مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۳۷نمره های نهایی درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۳۸اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۱۸
۳۹نمره درس آز مدارمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۴۰قابل توجه دانشجویان درس مقدمه بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۴۱قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۴۲قابل توجه دانشجویان محترمباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۴۳قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۴۴اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۴۵اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۴۶قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۴۷اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۴۸اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۴۹اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۵۰تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۵۱عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۵۲امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۵۳امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۵۴قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۵۵قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۵۶امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۵۷امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۵۸قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۵۹قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۶۰قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۶۱تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۶۲برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۶۳قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۶۴قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۶۵قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۶۶قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۶۷نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۶۸قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۶۹امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۷۰قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۷۱کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۷۲امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۷۳تمرین درس شناسایی سیستمجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۷۴تاریخ انتحان میان ترم مدار1جواد زنگنه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۷۵درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۷۶آزمایشگاه تکنیک پالسجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۷۷قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکیباقر مهذبی۱۳۹۵/۰۷/۰۶
۷۸تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۷۹قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۸۰تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۶/۱۹
۸۱قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۶/۰۷
۸۲آیین نامه روش تدوین نگارش پایان نامه كارشناسی...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۸۳قابل دانشجویان درس طراحی خطوط انتقالقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۸۴مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۸۵برنامه دروس ارائه شده در ترم تابستان 95و تاری...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۸۶قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۸۷کلاس الکترونیک 1 روز دوشنبه 28/4/95 تشکیل نمی شودمهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۴/۲۵
۸۸قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۸۹قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۹۰نمرات نهایی سیستمهای کنترل حرکت پیشرفته ترم ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۹۱پروژه درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۷
۹۲قابل توجه دانشجویان درس طراحی ماشینقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۹۳قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۹۴تمدید زمان اراءه سمینارباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۹۵نمرات درس کنترل محرکهباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۹۶نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۳/۲۱
۹۷پروژه درس بهره برداری از سیستم های قدرتسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۰
۹۸قابل توجه دانشجویان درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۹۹قابل توجه دانشجویانی که موفق به ارائه پروژه ه...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۱۰۰قابل توجه دانشجویان ارشدی که درس سمینار را در...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
12345