فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
12345
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۲قابل توجه دانشجویان درس رله و حفاظتقاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۳تغییر امتحان دروس طراحی خطوط و ماشین2 به تاری...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۴قابل توجه دانشجویان مدارمنطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۵دروس ترم بهمن ۹۶باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۶آزمایشگاه بررسی و کنترلسپهر سلطاني۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۷قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۷/۲۱
۸قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی آموزشیباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۹قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی تجهیزات ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۱۰دروس ارائه شده در حذف و اضافهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۱۱قابل توجه دانشجویان گرامیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۱۲قابل توجه دانشجویان درس آز الکترونیک 2 (رمضان...مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۱۳قابل توجه دانشجویان ارشد ـ دفاع از پایان نامهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۱۴قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم بهمن...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۱۵قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مهندسی برقباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۱۶تاریخ برگزاری میانترم دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۱۷تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۱۳
۱۸قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۱۹قابل توجه دانشجویان محترمی که در ترم تابستان ...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۲۰نمرات در مقدمه مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۲۱نمره های نهایی درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۲۲اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۱۸
۲۳نمره درس آز مدارمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۲۴قابل توجه دانشجویان درس مقدمه بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۲۵قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۲۶قابل توجه دانشجویان محترمباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۲۷قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۲۸اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۲۹اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۳۰قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۳۱اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۳۲اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۳۳اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۳۴تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۳۵عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۳۶امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۳۷امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۳۸قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۳۹قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۴۰امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۴۱امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۴۲قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۴۳قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۴۴قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۴۵تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۴۶برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۴۷قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۴۸قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۴۹قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۵۰قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۵۱نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۵۲قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۵۳امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۵۴قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۵۵کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۵۶امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۵۷تمرین درس شناسایی سیستمجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۵۸تاریخ انتحان میان ترم مدار1جواد زنگنه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۵۹درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۶۰آزمایشگاه تکنیک پالسجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۶۱قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکیباقر مهذبی۱۳۹۵/۰۷/۰۶
۶۲تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۶۳قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۶۴تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۶/۱۹
۶۵قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۶/۰۷
۶۶آیین نامه روش تدوین نگارش پایان نامه كارشناسی...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۶۷قابل دانشجویان درس طراحی خطوط انتقالقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۶۸مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۶۹برنامه دروس ارائه شده در ترم تابستان 95و تاری...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۷۰قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۷۱کلاس الکترونیک 1 روز دوشنبه 28/4/95 تشکیل نمی شودمهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۴/۲۵
۷۲قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۷۳قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۷۴نمرات نهایی سیستمهای کنترل حرکت پیشرفته ترم ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۷۵پروژه درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۷
۷۶قابل توجه دانشجویان درس طراحی ماشینقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۷۷قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۷۸تمدید زمان اراءه سمینارباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۷۹نمرات درس کنترل محرکهباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۸۰نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۳/۲۱
۸۱پروژه درس بهره برداری از سیستم های قدرتسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۰
۸۲قابل توجه دانشجویان درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۸۳قابل توجه دانشجویانی که موفق به ارائه پروژه ه...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۸۴قابل توجه دانشجویان ارشدی که درس سمینار را در...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۸۵درس سمینارسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۸۶قابل توجه دانشجويان در سيستمهاي حركت پيشرفته ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۸۷نمره درس سمینار کارشناسی ارشدعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۸۸آخرین مهلت ارایه پروژهعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۸۹قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۹۰قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۳
۹۱لغو امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۳/۰۱
۹۲امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۲/۳۰
۹۳قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۹۴امتحان میانترم ماشینهای سه فازجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۹۵امتحان میانترم مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۹۶تاریخ برگزاری امتحان میان ترم ماشین 1 و بررسی 1باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۹۷قابل توجه دانشجویان عزیزی که ترم مهر 94 پروژه...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۹۸قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۹۹قابل توجه دانشجویان دروس کنترل مدرن، کنترل پی...جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۱۰۰قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۹
12345