فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
12345
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مدارقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۶/۰۷
۲قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مدارقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۶/۰۳
۳قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۵/۰۳
۴قابل دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۵قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۶قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه مدارقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۷قابل توجه دانشجویان درس تاسیسات مکانیکی و برقیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۸قابل دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۴/۲۸
۹قابل توجه داشجویانی که در ترم جاری با اینجانب...مهدي خاکباز۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۱۰قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۹/۰۱/۲۲
۱۱قابل توجه داشجویانی که در ترم جاری با اینجانب...مهدي خاکباز۱۳۹۸/۱۲/۲۴
۱۲نمرات میانترم دوم درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۱۳قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیجواد مشايخي فرد۱۳۹۸/۰۹/۱۹
۱۴زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی پیش ...مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۱۵زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی 1مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۱۶نمرات میانترم فصل اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۱۷تاریخ برگزاری امتحان میانترم اول ریاضی 1مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۱۸قابل توجه دانشجویان محترم کارگاه تجهیزات عموم...جواد مشايخي فرد۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۹قابل توجه دانشجویان درس آمار حیاتیمهدي خاکباز۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۲۰قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۸/۰۳/۰۲
۲۱تاریخ برگزاری امتحان میانترم انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۲۰
۲۲تاریخ برگزاری امتحان میانترم فناوری اطلاعات پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۲۳تاریخ برگزاری امتحان میانترم معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۲۴تاریخ برگزاری امتحان میانترم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۲۵قسمت دوم جزوه درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۲۶قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۲۷قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنی و مبا...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۲۸قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۲۹تمرین ماشین مهندسی پزشکیسپهر سلطاني۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۳۰قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۳۱دروس ترم بهمن ۹۷باقر مهذبي۱۳۹۷/۰۹/۰۳
۳۲برگزاری امتحان میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۲۵
۳۳برگزاری امتحان میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۱۸
۳۴آزمایشگاهجواد زنگنه۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۳۵دروس ترم مهرباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۳۶سرفصل جدید مهندسی پزشکی ورودی ۹۵ به بعدباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۳۷کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۳۸قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۳۹قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۴۰دانشجویان درس عایق و فشار قویقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۴۱قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۳/۱۷
۴۲قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۴۳قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۴۴قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي فرد۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۴۵قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي فرد۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۴۶تاریخ برگزاری میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۴۷قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پز...مهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۱/۲۱
۴۸قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۴۹قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۵۰ثبت نمره کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۵۱قابل توجه دانشجویان ارشد دروس مباحث ویژه و رو...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۵۲قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی ورودی ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۵۳نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۵۴قابل توجه دانشجویان درس رله و حفاظتقاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۵۵تغییر امتحان دروس طراحی خطوط و ماشین2 به تاری...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۵۶قابل توجه دانشجویان مدارمنطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۵۷دروس ترم بهمن ۹۶باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۵۸آزمایشگاه بررسی و کنترلسپهر سلطاني۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۵۹قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۷/۲۱
۶۰قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی آموزشیباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۶۱قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی تجهیزات ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۶۲دروس ارائه شده در حذف و اضافهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۶۳قابل توجه دانشجویان گرامیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۶۴قابل توجه دانشجویان درس آز الکترونیک 2 (رمضان...مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۶۵قابل توجه دانشجویان ارشد ـ دفاع از پایان نامهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۶۶قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم بهمن...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۶۷قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مهندسی برقباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۶۸تاریخ برگزاری میانترم دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۶۹تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۱۳
۷۰قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۷۱قابل توجه دانشجویان محترمی که در ترم تابستان ...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۷۲نمرات در مقدمه مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۷۳نمره های نهایی درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۷۴اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۱۸
۷۵نمره درس آز مدارمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۷۶قابل توجه دانشجویان درس مقدمه بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۷۷قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۷۸قابل توجه دانشجویان محترمباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۷۹قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۸۰اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۸۱اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۸۲قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۸۳اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۸۴اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۸۵اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۸۶تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۸۷عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۸۸امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۸۹امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۹۰قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۹۱قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۹۲امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۹۳امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۹۴قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۹۵قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۹۶قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۹۷تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۹۸برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۹۹قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۱۰۰قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
12345