فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
12345
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی پیش ...مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۲زمان برگزاری میانترم اول و دوم درس ریاضی 1مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۹/۰۹
۳نمرات میانترم فصل اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۴تاریخ برگزاری امتحان میانترم اول ریاضی 1مهدی عاملی۱۳۹۸/۰۸/۲۱
۵قابل توجه دانشجویان محترم کارگاه تجهیزات عموم...جواد مشايخي فرد۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۶قابل توجه دانشجویان درس آمار حیاتیمهدي خاکباز۱۳۹۸/۰۳/۲۸
۷قابل توجه دانشجویان درس کارآفرینیقاسم فائزيان۱۳۹۸/۰۳/۰۲
۸تاریخ برگزاری امتحان میانترم انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۲۰
۹تاریخ برگزاری امتحان میانترم فناوری اطلاعات پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۱۰تاریخ برگزاری امتحان میانترم معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۱۱تاریخ برگزاری امتحان میانترم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۱۲قسمت دوم جزوه درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۱۳قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۱۴قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنی و مبا...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۱۵قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۱۶تمرین ماشین مهندسی پزشکیسپهر سلطاني۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۱۷قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۱۸دروس ترم بهمن ۹۷باقر مهذبي۱۳۹۷/۰۹/۰۳
۱۹برگزاری امتحان میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۲۵
۲۰برگزاری امتحان میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۱۸
۲۱آزمایشگاهجواد زنگنه۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۲۲دروس ترم مهرباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۲۳سرفصل جدید مهندسی پزشکی ورودی ۹۵ به بعدباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۲۴کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۲۵قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۲۶قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۲۷دانشجویان درس عایق و فشار قویقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۲۸قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۳/۱۷
۲۹قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۳۰قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۳۱قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي فرد۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۳۲قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي فرد۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۳۳تاریخ برگزاری میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۳۴قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پز...مهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۱/۲۱
۳۵قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۳۶قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۳۷ثبت نمره کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۳۸قابل توجه دانشجویان ارشد دروس مباحث ویژه و رو...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۳۹قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی ورودی ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۴۰نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۴۱قابل توجه دانشجویان درس رله و حفاظتقاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۴۲تغییر امتحان دروس طراحی خطوط و ماشین2 به تاری...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۴۳قابل توجه دانشجویان مدارمنطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۴۴دروس ترم بهمن ۹۶باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۴۵آزمایشگاه بررسی و کنترلسپهر سلطاني۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۴۶قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۷/۲۱
۴۷قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی آموزشیباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۴۸قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی تجهیزات ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۴۹دروس ارائه شده در حذف و اضافهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۵۰قابل توجه دانشجویان گرامیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۵۱قابل توجه دانشجویان درس آز الکترونیک 2 (رمضان...مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۵۲قابل توجه دانشجویان ارشد ـ دفاع از پایان نامهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۵۳قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم بهمن...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۵۴قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مهندسی برقباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۵۵تاریخ برگزاری میانترم دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۵۶تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۱۳
۵۷قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۵۸قابل توجه دانشجویان محترمی که در ترم تابستان ...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۵۹نمرات در مقدمه مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۶۰نمره های نهایی درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۶۱اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۱۸
۶۲نمره درس آز مدارمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۶۳قابل توجه دانشجویان درس مقدمه بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۶۴قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۶۵قابل توجه دانشجویان محترمباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۶۶قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۶۷اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۶۸اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۶۹قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۷۰اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۷۱اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۷۲اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۷۳تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۷۴عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۷۵امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۷۶امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۷۷قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۷۸قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۷۹امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۸۰امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۸۱قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۸۲قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۸۳قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۸۴تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۸۵برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۸۶قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۸۷قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۸۸قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۸۹قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۹۰نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۹۱قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۹۲امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۹۳قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۹۴کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۹۵امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۹۶تمرین درس شناسایی سیستمجواد مشايخي فرد۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۹۷تاریخ انتحان میان ترم مدار1جواد زنگنه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۹۸درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۹۹آزمایشگاه تکنیک پالسجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۱۰۰قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکیباقر مهذبی۱۳۹۵/۰۷/۰۶
12345