فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
12345
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱تاریخ برگزاری امتحان میانترم انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۲۰
۲تاریخ برگزاری امتحان میانترم فناوری اطلاعات پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۵
۳تاریخ برگزاری امتحان میانترم معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۴تاریخ برگزاری امتحان میانترم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۸/۰۲/۱۴
۵قسمت دوم جزوه درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۶
۶قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژهقاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۲۵
۷قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنی و مبا...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۱۰/۱۷
۸قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۹تمرین ماشین مهندسی پزشکیسپهر سلطاني۱۳۹۷/۱۰/۰۹
۱۰قابل توجه دانشجویان درس گزارش نویسی فنیقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۹/۲۲
۱۱دروس ترم بهمن ۹۷باقر مهذبي۱۳۹۷/۰۹/۰۳
۱۲برگزاری امتحان میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۲۵
۱۳برگزاری امتحان میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۸/۱۸
۱۴آزمایشگاهجواد زنگنه۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۱۵دروس ترم مهرباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۱۶سرفصل جدید مهندسی پزشکی ورودی ۹۵ به بعدباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۱۷کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۱۸قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۱۹قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۲۰دانشجویان درس عایق و فشار قویقاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۲۰
۲۱قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۳/۱۷
۲۲قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (شبکه های ...قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۲۳قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۳/۱۶
۲۴قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي۱۳۹۷/۰۲/۲۴
۲۵قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیجواد مشايخي۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۲۶تاریخ برگزاری میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۷/۰۱/۳۱
۲۷قابل توجه دانشجویات درس مقدمه ای بر مهندسی پز...مهدي خاکباز۱۳۹۷/۰۱/۲۱
۲۸قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۷/۰۱/۲۰
۲۹قابل توجه دانشجویان درس مدار 1قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۲/۱۹
۳۰ثبت نمره کارآموزی و پروژهباقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۳۱قابل توجه دانشجویان ارشد دروس مباحث ویژه و رو...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۳۲قابل توجه دانشجویان محترم مهندسی پزشکی ورودی ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
۳۳نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۳۴قابل توجه دانشجویان درس رله و حفاظتقاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۸
۳۵تغییر امتحان دروس طراحی خطوط و ماشین2 به تاری...قاسم فائزيان۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۳۶قابل توجه دانشجویان مدارمنطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۵
۳۷دروس ترم بهمن ۹۶باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۹/۲۱
۳۸آزمایشگاه بررسی و کنترلسپهر سلطاني۱۳۹۶/۰۸/۰۶
۳۹قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۷/۲۱
۴۰قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی آموزشیباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۴۱قابل توجه دانشجویان درس کارگاه عملی تجهیزات ...باقر مهذبی۱۳۹۶/۰۷/۱۵
۴۲دروس ارائه شده در حذف و اضافهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۷/۰۳
۴۳قابل توجه دانشجویان گرامیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۲۳
۴۴قابل توجه دانشجویان درس آز الکترونیک 2 (رمضان...مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۴۵قابل توجه دانشجویان ارشد ـ دفاع از پایان نامهباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۷
۴۶قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که ترم بهمن...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۴۷قابل توجه دانشجویان درس آشنایی با مهندسی برقباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۶/۰۱
۴۸تاریخ برگزاری میانترم دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۴۹تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۱۳
۵۰قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۵۱قابل توجه دانشجویان محترمی که در ترم تابستان ...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۵۲نمرات در مقدمه مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۵۳نمره های نهایی درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۵۴اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۱۸
۵۵نمره درس آز مدارمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۵۶قابل توجه دانشجویان درس مقدمه بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۵۷قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۵۸قابل توجه دانشجویان محترمباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۵۹قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۶۰اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۶۱اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۶۲قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۶۳اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۶۴اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۶۵اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۶۶تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۶۷عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۶۸امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۶۹امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۷۰قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۷۱قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۷۲امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۷۳امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۷۴قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۷۵قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۷۶قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۷۷تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۷۸برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۷۹قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۸۰قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۸۱قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۸۲قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۸۳نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۸۴قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۸۵امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۸۶قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۸۷کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۸۸امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۸۹تمرین درس شناسایی سیستمجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۹۰تاریخ انتحان میان ترم مدار1جواد زنگنه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۹۱درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۹۲آزمایشگاه تکنیک پالسجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۹۳قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکیباقر مهذبی۱۳۹۵/۰۷/۰۶
۹۴تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۹۵قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۹۶تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۶/۱۹
۹۷قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۶/۰۷
۹۸آیین نامه روش تدوین نگارش پایان نامه كارشناسی...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۹۹قابل دانشجویان درس طراحی خطوط انتقالقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۱۰۰مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۲۰
12345