فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی علوم پزشکی
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱ضرورت تهیه گزارش کارآموزیمحمد طاهري نامقي۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲نحوه دریافت معرفی نامه کارآموزی از طریق سامانهمحمد طاهري نامقي۱۳۹۹/۰۳/۲۵
۳برگزاری کلاس ها بصورت مجازی تا اطلاع ثانویمحمد طاهري نامقي۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۴بارگذاری فایل های درسیمحمد طاهري نامقي۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵بارگذاری کتاب مخاطرات شغلی حرفه پرستاریمحمد طاهري نامقي۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۶دسترسی به log bookموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۷/۰۲/۰۶
۷تاریخ برگزاری کارگاههای مختلف بین دو ترمموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۸کانال تلگرامی گروهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۹انجام امور اداری و آموزشیموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۰۴/۱۸
۱۰تعطيلي كارآموزي عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۱۱تاريخ امتحان معرفي به استاد زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۸/۰۹
۱۲جزوه زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۷/۱۷
۱۳ساعت كارآموزي هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۷/۱۲
۱۴اطلاعیه تاریخ تسویه حساب دانشجویان ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۵/۰۶/۰۹
۱۵فوری.اخذ دروس معارف در تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۱۶قابل توجه دانشجويان عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۱۷قابل توجه دانشجویان کارآموز رشته بهداشت خانوا...عباس فرهادي زاده۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۱۸تغيير برنامه عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۱۹برنامه نهايي كارآموزي هاي ...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۲۰امتحان معرفي به استاد زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۲۱امتحان تئوری بررسی وضعیت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۲۲کارآموزی داخلی ۳و۴و مادران وکودکانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۱۰
۲۳تغييرات برنامه كارآموزي سالمندي 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۲۴تعطيلي كارآموزي ccuموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۲۵تغيير برنامه عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۱/۳۱
۲۶تغییر محل برگزاری کار آموزی کودکان و نوزادانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۱/۲۰
۲۷راه اندازی کانال تلگرامموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۲۸تعطیلی کارآموزی ۱۱۵موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۲۰
۲۹كارآموزي 115موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۱۵
۳۰تعطیلی کارآموزیموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۱۲
۳۱تغيير كارآموزي عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۰۹
۳۲کارآموزی روان و داخلی ۲ وبهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۰۲
۳۳فوری.برنامه کارآموزی هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۳۰
۳۴نمره تحقیق در پرستاریموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۳
۳۵آزمون ارشد وزارت بهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۱
۳۶کارآموزی اصول مهارت ها .فوری .فوریموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۲۰
۳۷سرفصل امتحان داخلي 2 بخش گوارشموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۰۶
۳۸جزوه اتاق عملموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۳۹امتحان روش تحقيقموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۴۰امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۴۱آزمون ارشد پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۸
۴۲پيش انتخاب واحد .فوري . فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۴۳آزمون میان ترمامیر نصيرنيا۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۴۴كارآموزي فارماكولوژي بالينيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۴۵خبر خیلی خیلی مهم ****** ثبت نام آزمون ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۸/۱۷
۴۶تعطيلي كارآموزي اعصاب واسعيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۸/۰۳
۴۷تعطیلی کارآموزی ها در روز عاشوراموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۳۰
۴۸کاراموزی سوختگی اطلاعیه دومموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۳۰
۴۹كارآموزي سوختگي عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۸
۵۰قابل توجه دانشجويان ورودي 94موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۶
۵۱برنامه اورژانس امداد عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۵
۵۲فور ي كارآموزي هاي پرستاري (عرصه و غير عرصه)موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۵۳برنامه كارآموزي ها ي غير عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۱۳
۵۴تغيير برنامه عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۷
۵۵تغيير برنامه كارآموزي ها .فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۶
۵۶فوری .برنامه کارآموزی عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۳
۵۷فوری تعطیلی کارآموزی پرستاریداوود سويزي۱۳۹۴/۰۴/۲۴
۵۸فوری.تغییر زمان کارآموزی کودکانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۵۹کارآموزی تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۶۰قابل توجه دانشجویان بهداشت و پرستاریعباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۶۱انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصهعباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۶۲قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۱موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۰۶
۶۳فوري . فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۲۷
۶۴امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۶۵قابل توجه دانشجويان پرستاري .كارآموزي تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۰۶
۶۶برنامه كارآموزي هاي داخلي و كودكانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۱/۱۶
۶۷قابل توجه دانشجویان بهداشت و پرستاریعباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۱۲/۰۳
۶۸فوري . برنامه كارآموزيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۱/۲۵
۶۹قابل توجه دانشجويان پرستاري .كارآموزيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۷۰فوری.کارآموزی اصول مهارت هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۰/۲۴
۷۱امتحان داخلي 3موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۰/۰۷
۷۲امتحان بررسي وضعيت سلامت و آموزش به بيمارموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۹/۱۸
۷۳فوري فوري .قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۹/۰۴
۷۴قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۷۵تغييردركارآموزيعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۷
۷۶گروه بندي اصول مهارتهاي عمليعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۶
۷۷فرم لباس كارآموزيعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۲
۷۸كارآموزي هاي انتخابي درزمان حذف واضافهعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۶/۲۴
۷۹اطلاعیه مهم :حذف کارآموزی کودکانعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۶/۲۳
۸۰قابل توجه دانشجويان فارغ التحصيل به علت ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۲۸
۸۱قابل توجه دانشجويان بهداشت فارغ التحصيل ب...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۲۷
۸۲قابل توجه دانشجويان بهداشت محيط / حرفه ا...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۱۸
۸۳تغییر زمان اجرای کارآموزی تابستانمحمد طاهري نامقي۱۳۹۳/۰۵/۱۳
۸۴قابل توجه دانشجويان بهداشت محيط كارآموزي ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۴/۱۷
۸۵مهم. انتخاب واحد تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۳/۱۱
۸۶كارآموزي روانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۳/۱۰
۸۷مهم. امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۲/۲۱
۸۸فوري فوري قابل توجه دانشجويان پرستاري و بهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۱/۳۱
۸۹قابل دانشجويان ورودي 92 به بعدداوود سويزي۱۳۹۳/۰۱/۱۸
۹۰قابل توجه دانشجويان پرستاري ورودي 92موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۱/۱۸
۹۱قابل توجه دانشجو محمد هادي محمد پورعباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۱۲/۲۷
۹۲قابل توجه دانشجو ايوب قلي زادهعباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۱۲/۲۷
۹۳قابل توجه دانشجويان داخلي 4موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۲۱
۹۴پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس در دانشگاه علو...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۹۵فوری . دانشجویان پرستاری و بهداشت ترم آخر .ثب...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۰۴
۹۶کارآموزی اصول مهارت هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۰/۲۴
۹۷فوري . قابل توجه كليه فارغ التحصيلان پرستاري ...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۰/۲۲
۹۸قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۹۹قابل توجه اساتيد محترم گروه علوم پزشكي (به...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۱۰۰قابل توجه دانشجويان گروه علوم پزشگي بهداشت ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
12