فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی علوم پزشکی
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱تاریخ برگزاری کارگاههای مختلف بین دو ترمموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۲کانال تلگرامی گروهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۳انجام امور اداری و آموزشیموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۰۴/۱۸
۴تعطيلي كارآموزي عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۵تاريخ امتحان معرفي به استاد زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۸/۰۹
۶جزوه زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۷/۱۷
۷ساعت كارآموزي هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۷/۱۲
۸اطلاعیه تاریخ تسویه حساب دانشجویان ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۵/۰۶/۰۹
۹فوری.اخذ دروس معارف در تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۱۰قابل توجه دانشجويان عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۱۱قابل توجه دانشجویان کارآموز رشته بهداشت خانوا...عباس فرهادي زاده۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۱۲تغيير برنامه عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۱۳برنامه نهايي كارآموزي هاي ...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۱۴امتحان معرفي به استاد زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۱۵امتحان تئوری بررسی وضعیت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۱۶کارآموزی داخلی ۳و۴و مادران وکودکانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۱۰
۱۷تغييرات برنامه كارآموزي سالمندي 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۱۸تعطيلي كارآموزي ccuموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۱۹تغيير برنامه عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۱/۳۱
۲۰تغییر محل برگزاری کار آموزی کودکان و نوزادانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۱/۲۰
۲۱راه اندازی کانال تلگرامموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۲۲تعطیلی کارآموزی ۱۱۵موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۲۰
۲۳كارآموزي 115موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۱۵
۲۴تعطیلی کارآموزیموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۱۲
۲۵تغيير كارآموزي عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۰۹
۲۶کارآموزی روان و داخلی ۲ وبهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۰۲
۲۷فوری.برنامه کارآموزی هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۳۰
۲۸نمره تحقیق در پرستاریموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۳
۲۹آزمون ارشد وزارت بهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۱
۳۰کارآموزی اصول مهارت ها .فوری .فوریموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۲۰
۳۱سرفصل امتحان داخلي 2 بخش گوارشموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۰۶
۳۲جزوه اتاق عملموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۳۳امتحان روش تحقيقموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۳۴امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۳۵آزمون ارشد پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۸
۳۶پيش انتخاب واحد .فوري . فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۳۷آزمون میان ترمامیر نصيرنيا۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۳۸كارآموزي فارماكولوژي بالينيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۳۹خبر خیلی خیلی مهم ****** ثبت نام آزمون ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۸/۱۷
۴۰تعطيلي كارآموزي اعصاب واسعيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۸/۰۳
۴۱تعطیلی کارآموزی ها در روز عاشوراموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۳۰
۴۲کاراموزی سوختگی اطلاعیه دومموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۳۰
۴۳كارآموزي سوختگي عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۸
۴۴قابل توجه دانشجويان ورودي 94موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۶
۴۵برنامه اورژانس امداد عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۵
۴۶فور ي كارآموزي هاي پرستاري (عرصه و غير عرصه)موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۴۷برنامه كارآموزي ها ي غير عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۱۳
۴۸تغيير برنامه عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۷
۴۹تغيير برنامه كارآموزي ها .فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۶
۵۰فوری .برنامه کارآموزی عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۳
۵۱فوری تعطیلی کارآموزی پرستاریداوود سويزي۱۳۹۴/۰۴/۲۴
۵۲فوری.تغییر زمان کارآموزی کودکانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۵۳کارآموزی تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۵۴قابل توجه دانشجویان بهداشت و پرستاریعباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۵۵انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصهعباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۵۶قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۱موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۰۶
۵۷فوري . فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۲۷
۵۸امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۵۹قابل توجه دانشجويان پرستاري .كارآموزي تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۰۶
۶۰برنامه كارآموزي هاي داخلي و كودكانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۱/۱۶
۶۱قابل توجه دانشجویان بهداشت و پرستاریعباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۱۲/۰۳
۶۲فوري . برنامه كارآموزيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۱/۲۵
۶۳قابل توجه دانشجويان پرستاري .كارآموزيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۶۴فوری.کارآموزی اصول مهارت هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۰/۲۴
۶۵امتحان داخلي 3موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۰/۰۷
۶۶امتحان بررسي وضعيت سلامت و آموزش به بيمارموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۹/۱۸
۶۷فوري فوري .قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۹/۰۴
۶۸قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۶۹تغييردركارآموزيعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۷
۷۰گروه بندي اصول مهارتهاي عمليعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۶
۷۱فرم لباس كارآموزيعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۲
۷۲كارآموزي هاي انتخابي درزمان حذف واضافهعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۶/۲۴
۷۳اطلاعیه مهم :حذف کارآموزی کودکانعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۶/۲۳
۷۴قابل توجه دانشجويان فارغ التحصيل به علت ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۲۸
۷۵قابل توجه دانشجويان بهداشت فارغ التحصيل ب...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۲۷
۷۶قابل توجه دانشجويان بهداشت محيط / حرفه ا...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۱۸
۷۷تغییر زمان اجرای کارآموزی تابستانمحمد طاهري نامقي۱۳۹۳/۰۵/۱۳
۷۸قابل توجه دانشجويان بهداشت محيط كارآموزي ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۴/۱۷
۷۹مهم. انتخاب واحد تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۳/۱۱
۸۰كارآموزي روانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۳/۱۰
۸۱مهم. امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۲/۲۱
۸۲فوري فوري قابل توجه دانشجويان پرستاري و بهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۱/۳۱
۸۳قابل دانشجويان ورودي 92 به بعدداوود سويزي۱۳۹۳/۰۱/۱۸
۸۴قابل توجه دانشجويان پرستاري ورودي 92موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۱/۱۸
۸۵قابل توجه دانشجو محمد هادي محمد پورعباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۱۲/۲۷
۸۶قابل توجه دانشجو ايوب قلي زادهعباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۱۲/۲۷
۸۷قابل توجه دانشجويان داخلي 4موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۲۱
۸۸پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس در دانشگاه علو...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۸۹فوری . دانشجویان پرستاری و بهداشت ترم آخر .ثب...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۰۴
۹۰کارآموزی اصول مهارت هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۰/۲۴
۹۱فوري . قابل توجه كليه فارغ التحصيلان پرستاري ...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۰/۲۲
۹۲قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۹۳قابل توجه اساتيد محترم گروه علوم پزشكي (به...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۹۴قابل توجه دانشجويان گروه علوم پزشگي بهداشت ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۹۵قابل توجه دانشجویان بهداشت و‍ برستاری (دانشج...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۹۶قابل توجه دانشجویان علوم ‍‍بزشکی موضوع ان...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۱۳
۹۷قابل توجه دانشجویان کار آموز -----(که مت...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۰۳
۹۸قابل توجه دانشجويان بهداشت حرفه اي و مبارزه ....عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۵/۲۲
۹۹زمان شروع مرحله اول کارآموزی دانشجویان ترم آخ...محمد طاهري نامقي۱۳۹۲/۰۵/۱۴
۱۰۰Examامیر نصيرنيا۱۳۹۲/۰۳/۲۸
12