فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی علوم پزشکی
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱بارگذاری فایل های درسیمحمد طاهري نامقي۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲بارگذاری کتاب مخاطرات شغلی حرفه پرستاریمحمد طاهري نامقي۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۳دسترسی به log bookموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۷/۰۲/۰۶
۴تاریخ برگزاری کارگاههای مختلف بین دو ترمموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۱۰/۱۴
۵کانال تلگرامی گروهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۰۶/۰۸
۶انجام امور اداری و آموزشیموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۰۴/۱۸
۷تعطيلي كارآموزي عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۸تاريخ امتحان معرفي به استاد زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۸/۰۹
۹جزوه زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۷/۱۷
۱۰ساعت كارآموزي هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۷/۱۲
۱۱اطلاعیه تاریخ تسویه حساب دانشجویان ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۵/۰۶/۰۹
۱۲فوری.اخذ دروس معارف در تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۱۳قابل توجه دانشجويان عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۱۴قابل توجه دانشجویان کارآموز رشته بهداشت خانوا...عباس فرهادي زاده۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۱۵تغيير برنامه عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۱۶برنامه نهايي كارآموزي هاي ...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۱۷امتحان معرفي به استاد زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۱۸امتحان تئوری بررسی وضعیت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۱۹کارآموزی داخلی ۳و۴و مادران وکودکانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۱۰
۲۰تغييرات برنامه كارآموزي سالمندي 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۲۱تعطيلي كارآموزي ccuموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۲۲تغيير برنامه عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۱/۳۱
۲۳تغییر محل برگزاری کار آموزی کودکان و نوزادانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۱/۲۰
۲۴راه اندازی کانال تلگرامموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۲۵تعطیلی کارآموزی ۱۱۵موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۲۰
۲۶كارآموزي 115موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۱۵
۲۷تعطیلی کارآموزیموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۱۲
۲۸تغيير كارآموزي عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۰۹
۲۹کارآموزی روان و داخلی ۲ وبهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۰۲
۳۰فوری.برنامه کارآموزی هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۳۰
۳۱نمره تحقیق در پرستاریموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۳
۳۲آزمون ارشد وزارت بهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۱
۳۳کارآموزی اصول مهارت ها .فوری .فوریموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۲۰
۳۴سرفصل امتحان داخلي 2 بخش گوارشموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۰۶
۳۵جزوه اتاق عملموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۳۶امتحان روش تحقيقموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۳۷امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۳۸آزمون ارشد پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۸
۳۹پيش انتخاب واحد .فوري . فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۴۰آزمون میان ترمامیر نصيرنيا۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۴۱كارآموزي فارماكولوژي بالينيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۴۲خبر خیلی خیلی مهم ****** ثبت نام آزمون ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۸/۱۷
۴۳تعطيلي كارآموزي اعصاب واسعيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۸/۰۳
۴۴تعطیلی کارآموزی ها در روز عاشوراموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۳۰
۴۵کاراموزی سوختگی اطلاعیه دومموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۳۰
۴۶كارآموزي سوختگي عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۸
۴۷قابل توجه دانشجويان ورودي 94موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۶
۴۸برنامه اورژانس امداد عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۵
۴۹فور ي كارآموزي هاي پرستاري (عرصه و غير عرصه)موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۵۰برنامه كارآموزي ها ي غير عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۱۳
۵۱تغيير برنامه عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۷
۵۲تغيير برنامه كارآموزي ها .فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۶
۵۳فوری .برنامه کارآموزی عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۳
۵۴فوری تعطیلی کارآموزی پرستاریداوود سويزي۱۳۹۴/۰۴/۲۴
۵۵فوری.تغییر زمان کارآموزی کودکانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۵۶کارآموزی تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۵۷قابل توجه دانشجویان بهداشت و پرستاریعباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۵۸انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصهعباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۵۹قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۱موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۰۶
۶۰فوري . فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۲۷
۶۱امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۶۲قابل توجه دانشجويان پرستاري .كارآموزي تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۰۶
۶۳برنامه كارآموزي هاي داخلي و كودكانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۱/۱۶
۶۴قابل توجه دانشجویان بهداشت و پرستاریعباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۱۲/۰۳
۶۵فوري . برنامه كارآموزيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۱/۲۵
۶۶قابل توجه دانشجويان پرستاري .كارآموزيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۶۷فوری.کارآموزی اصول مهارت هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۰/۲۴
۶۸امتحان داخلي 3موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۰/۰۷
۶۹امتحان بررسي وضعيت سلامت و آموزش به بيمارموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۹/۱۸
۷۰فوري فوري .قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۹/۰۴
۷۱قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۷۲تغييردركارآموزيعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۷
۷۳گروه بندي اصول مهارتهاي عمليعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۶
۷۴فرم لباس كارآموزيعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۲
۷۵كارآموزي هاي انتخابي درزمان حذف واضافهعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۶/۲۴
۷۶اطلاعیه مهم :حذف کارآموزی کودکانعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۶/۲۳
۷۷قابل توجه دانشجويان فارغ التحصيل به علت ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۲۸
۷۸قابل توجه دانشجويان بهداشت فارغ التحصيل ب...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۲۷
۷۹قابل توجه دانشجويان بهداشت محيط / حرفه ا...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۱۸
۸۰تغییر زمان اجرای کارآموزی تابستانمحمد طاهري نامقي۱۳۹۳/۰۵/۱۳
۸۱قابل توجه دانشجويان بهداشت محيط كارآموزي ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۴/۱۷
۸۲مهم. انتخاب واحد تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۳/۱۱
۸۳كارآموزي روانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۳/۱۰
۸۴مهم. امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۲/۲۱
۸۵فوري فوري قابل توجه دانشجويان پرستاري و بهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۱/۳۱
۸۶قابل دانشجويان ورودي 92 به بعدداوود سويزي۱۳۹۳/۰۱/۱۸
۸۷قابل توجه دانشجويان پرستاري ورودي 92موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۱/۱۸
۸۸قابل توجه دانشجو محمد هادي محمد پورعباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۱۲/۲۷
۸۹قابل توجه دانشجو ايوب قلي زادهعباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۱۲/۲۷
۹۰قابل توجه دانشجويان داخلي 4موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۲۱
۹۱پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس در دانشگاه علو...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۹۲فوری . دانشجویان پرستاری و بهداشت ترم آخر .ثب...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۰۴
۹۳کارآموزی اصول مهارت هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۰/۲۴
۹۴فوري . قابل توجه كليه فارغ التحصيلان پرستاري ...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۰/۲۲
۹۵قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۹۶قابل توجه اساتيد محترم گروه علوم پزشكي (به...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۹۷قابل توجه دانشجويان گروه علوم پزشگي بهداشت ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۹۸قابل توجه دانشجویان بهداشت و‍ برستاری (دانشج...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۹۹قابل توجه دانشجویان علوم ‍‍بزشکی موضوع ان...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۱۳
۱۰۰قابل توجه دانشجویان کار آموز -----(که مت...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۰۳
12