فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی شیمی
 
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱نمرات میانترم شیمی آلی 2 از 120محمد برغمدی۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۲تعطیلی کلاسرضا فلاح۱۳۹۴/۰۹/۱۷
۳امتحان وجبرانیرضا فلاح۱۳۹۴/۰۵/۲۲
۴کلاس جبرانی چهارشنبه آمار تشکیل نمی شود فلاحرضا فلاح۱۳۹۴/۰۵/۰۶
۵نمونه سوالات درس فیزیک پایه 1نادر مهديزاده۱۳۹۴/۰۲/۳۰
۶نمرات پایان ترم دانشجویانرضا فلاح۱۳۹۳/۱۰/۲۹
۷نمرات میانترم ریاضیمليحه شمس آبادي۱۳۹۳/۱۰/۱۱
۸نمونه سوال فیزیک 1و 2 و فیزیک پزشکینادر مهديزاده۱۳۹۳/۱۰/۰۹
۹بازدید از امکانات آموزشی بیمارستان واسعینادر مهديزاده۱۳۹۳/۰۹/۲۹
۱۰تعطیلی کلاس هارضا فلاح۱۳۹۳/۰۹/۱۴
۱۱تعطیلی کلاس هارضا فلاح۱۳۹۳/۰۸/۱۶
۱۲تعطیلی کلاس هارضا فلاح۱۳۹۳/۰۸/۰۹
۱۳تعطیل نبودن کلاس هارضا فلاح۱۳۹۳/۰۸/۰۲
۱۴تعطیلی کلاس هارضا فلاح۱۳۹۳/۰۷/۲۵
۱۵نمونه سوال بیوشیمی 2محمد برغمدي۱۳۹۳/۰۲/۲۹
۱۶نمرات میانترم الکترومغناطیس دانشگاه حکیمنادر مهديزاده۱۳۹۲/۰۳/۱۳
۱۷پروژه از کتاب شاوورضا فلاح۱۳۹۲/۰۲/۱۸
۱۸قابل توجه دانشجویانحسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۹/۰۴
۱۹نمرات میان ترم فیزیک عمومی کاردانی برق از 6...حسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۹/۰۴
۲۰نمرات میان ترم فیزیکالکتریسیته کاردانی برق ...حسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۹/۰۴
۲۱نمرات میان ترم فیزیک پیش کاردانی کامپیوتر از ...حسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۹/۰۴
۲۲نمرات میان ترم فیزیک پیش کاردانی برق از 6 نمرهحسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۹/۰۴
۲۳نمرات میان ترم فیزیک پیش مهندسی از 6 نمرهحسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۹/۰۴
۲۴سوالات فیزیک 1حسين دولت آبادي۱۳۹۱/۰۲/۳۱
۲۵درج صحیح نام دانشگاه در مقالاتمحمد برغمدي۱۳۹۰/۰۳/۰۴
۲۶موضوع تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد صنایع غذاییسيد هاشم اخلاقي۱۳۹۰/۰۲/۰۶