فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
 
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱دومین مرحله ی آزمون جامع/ قابل توجه دانشجویان...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۵/۰۹/۰۱
۲قابل توجه کلیه ی دانشجویان ارشد ادبیات محض و ...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۵/۰۸/۲۷
۳پیام تسلیتابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۵/۰۸/۱۸
۴اطلاعیه بسیار مهمابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۵بخشنامه کسب حد نصاب نمره ی زبان دوره ی دکتریابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۵/۰۸/۱۱
۶بخشنامه دروس جبرانی دوره ی دکترای تخصصی زبان ...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۵/۰۸/۱۱
۷سرفصل دوره ی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسیابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۵/۰۸/۱۱
۸اطلاعیه ی شماره ی 18 (آزمون جامع دکترای تخصصی...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۹اطلاعیه ی شماره 17( آزمون جامع دانشجویان دکتر...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۵/۰۲/۰۶
۱۰اطلاعیه ی شماره 16/ قابل توجه دانشجویان مقطع ...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۱۱/۲۶
۱۱اطلاعیه شماره 15/ نتیجه ی بررسی سایر موضوعات ...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۱۰/۲۰
۱۲اطلاعیه ی شماره 14/ قابل توجه دانشجویان دکترا...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۱۰/۲۰
۱۳اطلاعیه ی شماره 13/ قابل توجه دانشجویان کارشن...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۱۰/۱۹
۱۴اطلاعیه ی شماره 12/ قابل توجه دانشجویان دکترا...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۱۰/۱۳
۱۵اطلاعیه ی شماره ی 11/ قابل توجه دانشجویان دکت...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۱۶اطلاعیه ی شماره ی 10/ قابل توجه کلیه ی دانشجو...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۰۹/۲۳
۱۷اطلاعیه ی شماره 8/ روزها و ساعات مراجعهابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۰۹/۱۴
۱۸اطلاعیه ی شماره 7/ ویژه ی دانشجویان کارشناسی ...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۰۹/۱۳
۱۹اطلاعیه شماره ی 6/ قابل توجه دانشجویان دکترای...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۰۹/۱۱
۲۰اطلاعیه ی شماره ی 5 / ویژه ی دانشجویان دکتری ...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۰۹/۰۸
۲۱اطلاعیه ی شماره ی 4 ( ویژه ی دانشجویان دوره ی...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۰۹/۰۶
۲۲منابع آزمون پایان ترم درس تحقیق در متون حکمی ...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۰۹/۰۱
۲۳اطلاعیه ی تکمیلی در باره ی برگزاری جلسه ی دفا...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۰۹/۰۱
۲۴اطلاعیه ی شماره ی 3/ قابل توجه کلیه ی دانشجوی...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۰۷/۲۲
۲۵اطلاعیه ی شماره ی 2 / ویژه ی دانشجویان دوره ی...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۰۷/۱۹
۲۶اطلاعیه ی شماره ی 1/ ویژه ی دانشجویان دوره ی ...ابوالقاسم اميراحمدي۱۳۹۴/۰۷/۱۴
۲۷عنوان تحقیق های پذیرفته شده ی نیمسال دومعلي عشقي سردهي۱۳۹۳/۱۱/۰۹
۲۸اصلاح مطالب پیشینعلي عشقي سردهي۱۳۹۳/۰۲/۳۰