فهرست اطلاعیه‌های مهندس موسی الرضا کرمی
 
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱تاریخ امتحانات ترم بهمن ماه 91۱۳۹۱/۱۱/۱۴ - ۰۹:۱۳:۳۶۳۳۰ بار
۲مراجعه به كارشنا س گروه ( آقاي جواد غلام پور )۱۳۹۱/۱۰/۰۳ - ۱۲:۴۲:۵۴۱۸۳ بار
۳مراجعه به كارشناس گروه ( آقاي ميلاد نوروزيان )۱۳۹۱/۰۹/۱۴ - ۱۵:۲۰:۵۷۲۱۰ بار
۴مراجعه به كارشناس گروه ( آقاي نويد زينل نيا ط...۱۳۹۱/۰۹/۱۳ - ۱۳:۰۴:۰۷۱۳۴ بار
۵تذكر مهم ( دانشجويان نامبرده هر چه سريعتر برا...۱۳۹۱/۰۹/۰۷ - ۱۱:۵۷:۰۶۳۶۹ بار
۶دانشجوياني كه دروس آنها در ترم مهرماه بدليل ...۱۳۹۱/۰۹/۰۷ - ۰۹:۴۶:۲۸۳۴۲ بار
۷مراجعه به كارشناس گروه۱۳۹۱/۰۹/۰۷ - ۰۹:۱۶:۴۲۲۳۸ بار
۸دانشجو يان نامبرده هر سريعتر به كارشناس گروه...۱۳۹۱/۰۸/۲۸ - ۱۴:۳۹:۳۱۴۳۷ بار
۹مراجعه به كارشناس گروه۱۳۹۱/۰۸/۲۳ - ۱۳:۴۰:۳۴۳۷۱ بار
۱۰تذكر مهم براي ثبت نمره كارآموزي و پروژه۱۳۹۱/۰۸/۱۷ - ۰۸:۳۹:۵۰۳۹۵ بار
۱۱قابل توجه دانشجويان درس سيستم عامل كارشناسي۱۳۹۱/۰۷/۳۰ - ۱۲:۵۷:۵۸۱۷۴ بار
۱۲كلاس جبراني درس آمار واحتمالات آقاي فلاح۱۳۹۱/۰۷/۲۳ - ۱۷:۲۸:۴۳۱۴۹ بار
۱۳مشخصه جديد درس طراحي و پياده سازي زبان هاي بر...۱۳۹۱/۰۷/۰۵ - ۰۹:۰۸:۰۵۱۶۹ بار
۱۴اسامي دانشجويان ميهماني كه مي بايست نمرات ترم...۱۳۹۱/۰۵/۱۶ - ۱۳:۳۶:۲۹۲۵۴ بار
۱۵دروس حذفي دانشجويان در ترم تابستان 91-90۱۳۹۱/۰۵/۱۵ - ۱۴:۳۹:۱۴۳۱۸ بار
۱۶زمان برگزاري كلاس فشرده آزمايشگاه ريزپردازنده۱۳۹۱/۰۵/۱۱ - ۱۲:۰۰:۱۵۹۴ بار
۱۷زمان برگزاري كلاس فشرده پايگاه داده در ترم تا...۱۳۹۱/۰۵/۰۹ - ۱۱:۱۵:۵۶۱۱۱ بار
۱۸زمان برگزاري كلاس فشرده آزمايشگاه سيستم عامل۱۳۹۱/۰۵/۰۸ - ۱۳:۱۰:۱۴۱۱۰ بار
۱۹هماهنگي جهت برگزاري كلاس هاي فشرده ترم تابستان۱۳۹۱/۰۵/۰۳ - ۱۲:۰۶:۰۶۲۴۵ بار
۲۰ليست دروس ارائه شده در ترم تابستان۱۳۹۱/۰۴/۰۵ - ۰۹:۱۳:۴۹۷۳۸ بار
۲۱دانشجوياني كه نام آنها در ليست آمده به كارشن...۱۳۹۱/۰۳/۰۴ - ۱۲:۱۷:۴۳۴۸۷ بار
۲۲دروس حذف شده در ترم بهمن ماه 91۱۳۹۱/۰۳/۰۴ - ۱۰:۳۷:۴۳۴۲۶ بار
۲۳دانشجو فرناز كلاته و مهرداد دولت آبادي هر چه ...۱۳۹۱/۰۳/۰۴ - ۱۰:۰۳:۳۰۱۶۵ بار
۲۴دانشجويان : داود حسن آبادي و سعيده دلبري به ك...۱۳۹۱/۰۲/۱۴ - ۱۲:۱۴:۱۱۱۶۲ بار
۲۵تغيير ساعت كلاس چرخشي رياضي مهندسي و ذخيره با...۱۳۹۰/۱۲/۰۷ - ۱۴:۲۱:۲۹۱۴۹ بار
۲۶رفع تداخل درس اقتصاد مهندسي مهندسي فن آوري ...۱۳۹۰/۱۱/۳۰ - ۱۹:۱۹:۴۲۱۷۳ بار
۲۷ارائه آزمايشگاه فيزيك 1۱۳۹۰/۱۱/۱۹ - ۰۹:۵۲:۲۱۱۶۰ بار
۲۸ارائه درس اقتصاد مهندسي۱۳۹۰/۱۱/۱۹ - ۰۹:۴۴:۰۲۲۷۱ بار
۲۹افزايش سقف واحد هاي درسي در مرحله دوم انتخاب واحد۱۳۹۰/۱۱/۱۸ - ۱۹:۲۱:۴۸۳۱۹ بار
۳۰ارائه درس معادلات ديفرانسيل۱۳۹۰/۱۱/۱۸ - ۱۹:۱۳:۵۰۲۰۸ بار
۳۱ارائه مشخصه جديد آزمايشگاه معماري۱۳۹۰/۱۱/۱۸ - ۱۹:۰۹:۴۵۱۵۶ بار
۳۲ارائه درس كارگاه عمومي۱۳۹۰/۱۱/۱۸ - ۱۹:۰۶:۴۸۱۳۵ بار
۳۳اسامي دانشجوياني كه دروس آنها در ترم مهرماه ...۱۳۹۰/۰۸/۲۹ - ۱۰:۲۳:۰۴۴۶۵ بار
۳۴دریافت فرم تائید شده فارغ التحصیلی۱۳۹۰/۰۶/۲۸ - ۱۹:۴۰:۴۱۳۹۲ بار
۳۵تداخل زمانی درس ( ریاضی2و معادلات دیفرانسیل)۱۳۹۰/۰۶/۲۳ - ۱۱:۰۰:۱۷۲۱۵ بار