فهرست اطلاعیه‌های سيد جواد احمدي نژاد
 
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱نمرات امتحان میان ترم میانه 1۱۳۹۱/۰۳/۳۱ - ۰۸:۳۳:۲۶۱۳۶ بار
۲نمونه سوالات میانه 1۱۳۹۱/۰۳/۲۷ - ۱۴:۵۴:۴۰۹۴ بار
۳نمرات امتحان میان ترم صنعتی 2۱۳۹۱/۰۳/۲۳ - ۱۱:۴۹:۰۶۱۰۷ بار
۴نمرات امتحان میان ترم صنعتی 2۱۳۹۱/۰۳/۲۳ - ۱۱:۲۶:۰۹۱۰۱ بار