فهرست اطلاعیه‌های دکتر حميد توکلي پور
 
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱اصول مهندسی صنایع غذایی تکمیلی۱۳۹۲/۱۰/۰۲ - ۱۱:۵۹:۰۴۴۸۸ بار
۲سمینار۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۲۳:۵۰:۲۸۳۱۴ بار
۳تشکر و سپاسگزاری۱۳۹۲/۰۶/۰۴ - ۱۳:۱۳:۳۳۴۲۵ بار
۴تز کارشناسی ارشد۱۳۹۲/۰۵/۲۴ - ۰۰:۵۸:۵۱۳۸۰ بار