فهرست اطلاعیه‌های دکتر حميد توکلي پور
 
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱اصول مهندسی صنایع غذایی تکمیلی۱۳۹۲/۱۰/۰۲ - ۱۱:۵۹:۰۴۴۹۱ بار
۲سمینار۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۲۳:۵۰:۲۸۳۱۸ بار
۳تشکر و سپاسگزاری۱۳۹۲/۰۶/۰۴ - ۱۳:۱۳:۳۳۴۲۸ بار
۴تز کارشناسی ارشد۱۳۹۲/۰۵/۲۴ - ۰۰:۵۸:۵۱۳۸۴ بار