فهرست اطلاعیه‌های دکتر حميد توکلي پور
 
ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ درجمشاهده
۱اصول مهندسی صنایع غذایی تکمیلی۱۳۹۲/۱۰/۰۲ - ۱۱:۵۹:۰۴۴۸۹ بار
۲سمینار۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۲۳:۵۰:۲۸۳۱۶ بار
۳تشکر و سپاسگزاری۱۳۹۲/۰۶/۰۴ - ۱۳:۱۳:۳۳۴۲۶ بار
۴تز کارشناسی ارشد۱۳۹۲/۰۵/۲۴ - ۰۰:۵۸:۵۱۳۸۳ بار