فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی علوم تربیتی
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ آموزش ابتدايي (کارشناسی ناپیوسته) - - - - - - - - - -
۲ آموزش ابتدايي(مقطع کاردانی ناپیوسته) - - - - - - - - - -
۳ تعليمات ديني و عربي - - - - - - - - - -
۴ تکنولوژي آموزشي - - - - - - - - - -
۵ مديريت و برنامه ‏ريزي آموزشي - - - - - - - - - -