فهرست اسناد گروه آموزشی زبان انگلیسی
ردیفعنواننوع سندتاریخ ثبتمشاده
۱چارت درسی رشته آموزش زبان انگلیسی ورودی های 96 به بعدفرم۱۳۹۷/۰۴/۰۲
۲سرفصل جدید رشته آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشدفرم۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۳فرمت کلی تز های انگلیسی زبان مختص رشته های آموزش زبان انگلیسی در مقطع ارشدفرم۱۳۹۶/۰۵/۲۸
۴فهرستی از مجلات معتبر رشته زبان انگلیسیفرم۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۵ارایه گزارش کتبی از نحوه پیشرفت کار پایان نامهفرم۱۳۹۶/۰۱/۱۶
۶چارت درسی رشته آموزش زبان انگلیسی مقطع ارشدفرم۱۳۹۵/۱۲/۰۴
۷فرم پروپوزال ارشدواردنشده۱۳۹۵/۰۹/۱۰
۸ایین نامه جدید کارشناسی ارشدبخشنامه۱۳۹۵/۰۸/۲۵