فهرست سوالات پرسیده‌شده از دکتر سيد هاشم اخلاقي
طرح سوال جدید    
تعدادکل خوانده شده خوانده نشده پاسخ داده پاسخ نداده
۲۱ ۲۱ ۰ ۸ ۱۳