| صفحه‌ی اصلی دانشگاه | سامانه‌ی رسا | دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت | تلفن‌های دانشگاه
  
دوشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۷ صفحات شخصی کاربران
مدیریت سامانه
نام کاربر:  
اسم رمز:  
   
فهرست اطلاعیه‌ها
درس جدید زبان تخصصی [حامد زجاجي] - [۱۳۹۷/۰۹/۱۵ - ۱۳:۲۳:۲۲]
 دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد

دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد

بر اساس رای شورای آموزشی دانشگاه در خصوص دروس جبرانی دانشجویان کارشناسی ارشد موارد زیر قابل توجه می باشد:

1- چنانچه عنوان دروس گذرانده شده در مقطع کارشناسی با عنوان دروس جبرانی سرفصل کارشناسی ارشد یکسان نباشد ولی مطالب تدریس شده در هر دو درس یکسان باشد لازم است از دانشگاه محل تحصیل کارشناسی نامه ای مبنی بر یکسان بودن سرفصل هر دو درس آورده شود تا در خصوص آن دروس تصمیم گیری شود

2- دانشجویانی که مدرک کارشناسی غیر متجانس با رشته مهندسی کامپیوتر دارند لازم است با هماهنگی گروه نسبت به انتخاب دروس جبرانی تا سقف 12 واحد اقدام نمایند.

 مراحل انجام کــارآمـوزی
 تاریخ دفاع نیمسال دوم

با توجه به اینکه تعطیلات تابستانی دانشگاه از تاریخ ۹۷/۴/۲۸ شروع می گردد لازم است نسخه پرینت شده پایان نامه و فرم های مربوط به دفاع دانشجویان (فرم شماره ۷) را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۴/۲۰ تکمیل و به گروه تحویل دهید. پایان نامه باید به تایید و امضای استاد راهنما و مشاور رسیده باشد. ضمنا با توجه به آغاز نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از تاریخ ۹۷/۶/۲۴ حداکثر زمان تحویل نسخه پرینت شده پایان نامه و فرم های مربوط به دفاع دانشجویان (فرم شماره ۷) در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ تا تاریخ ۹۷/۶/۱۴ و آخرین مهلت دفاع ۹۷/۶/۲۴ می باشد. 

 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد(مهم)
 مدیر گروه
 کارشناس گروه
 کانال اطلاع رسانی

 تمــاس با گروه

  نشانی :
    سبــــزوار،مجتمع دانشگاه آزاد،
    ســـاخــتــمـــان آمــــــــوزش ،
    گــروه مهنـــدسی کـامپیــوتــر

   تلفن :       44646810  051
   فاکس :     44647513  051
   کدپستی :     9618814711
 

۱۳۹۰، ایران، سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه توسعه‌ی سامانه‌ها
.:: All Rights Reserved :: More compatibility with Firefox browser :: Best Resolution 1024×768 ::.
.:: Academic Departments Portal[91.12.22.01]: Poyan Group ::.