فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
1234
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۲قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۳قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۴قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۵قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۶نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۷قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۸اعلام نمرات میانترم دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۹قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی و معماری ک...مهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۱۰اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۱۱امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۱۲حضورباقر مهذبي۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۱۳اعلام نمرات میانترم دوم درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۲
۱۴زمان برگزاری میانترم مدار منطقی و معماری و ری...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۹/۲۵
۱۵قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۱۶کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۱۷عدم برگزاری امتحان میانترم مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۹/۲۰
۱۸امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۱۹تمرین درس شناسایی سیستمجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۲۰تاریخ انتحان میان ترم مدار1جواد زنگنه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۲۱قابل توجه دانشجویانباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۸/۲۹
۲۲تاریخ برگزاری میانترم اول و دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۸/۲۹
۲۳درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۲۴آزمایشگاه تکنیک پالسجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۲۵قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکیباقر مهذبی۱۳۹۵/۰۷/۰۶
۲۶تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۲۷قابل توجه دانشجویان ارشد که در نیمسال دوم 95...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۷/۰۳
۲۸قابل توجه دانشجویان درس نیرو محرکهباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۲۹قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۳۰تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۶/۱۹
۳۱قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۶/۰۷
۳۲آیین نامه روش تدوین نگارش پایان نامه كارشناسی...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۳۳قابل دانشجویان درس طراحی خطوط انتقالقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۳۴مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۳۵اعلام نمرات میانترم اول درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۳۶برنامه دروس ارائه شده در ترم تابستان 95و تاری...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۳۷قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۳۸کلاس الکترونیک 1 روز دوشنبه 28/4/95 تشکیل نمی شودمهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۴/۲۵
۳۹قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۴۰قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۴۱نمرات نهایی سیستمهای کنترل حرکت پیشرفته ترم ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۴۲پروژه درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۷
۴۳قابل توجه دانشجویان درس طراحی ماشینقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۴۴قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۴۵تمدید زمان اراءه سمینارباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۴۶نمرات درس کنترل محرکهباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۴۷نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۳/۲۱
۴۸پروژه درس بهره برداری از سیستم های قدرتسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۰
۴۹قابل توجه دانشجویان درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۵۰قابل توجه دانشجویانی که موفق به ارائه پروژه ه...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۵۱قابل توجه دانشجویان ارشدی که درس سمینار را در...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۵۲درس سمینارسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۵۳اعلام نمرات میانترم دوم روش تحقیقمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۵۴قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی و ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۴
۵۵اعلام نمرات میانترم دوم درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۴
۵۶اعلام نمرات میانترم دوم درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۳
۵۷قابل توجه دانشجويان در سيستمهاي حركت پيشرفته ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۵۸نمره درس سمینار کارشناسی ارشدعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۵۹قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۶۰آخرین مهلت ارایه پروژهعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۶۱قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۶۲برگزاري كلاس جبرانيمحمدحسن قاسميان منفرد۱۳۹۵/۰۳/۰۳
۶۳قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۳
۶۴اعلام نمرات میانترم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۰۲
۶۵لغو امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۳/۰۱
۶۶تاریخ برگزاری امتحان میانترم روش تحقیق و ریزپ...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۳۱
۶۷امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۲/۳۰
۶۸قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۶۹اعلام نمرات میانترم درس کنترل صنعتیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۲۴
۷۰اعلام نمرات درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۲۴
۷۱امتحان میانترم ماشینهای سه فازجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۷۲امتحان میانترم مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۷۳اعلام نمرات میانترم درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۷۴اعلام نمرات درس روش تحقیقمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۱۷
۷۵تاریخ برگزاری امتحان میانترم کنترل صنعتی و مد...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۱۷
۷۶تاریخ برگزاری امتحان میان ترم ماشین 1 و بررسی 1باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۷۷قابل توجه دانشجویان عزیزی که ترم مهر 94 پروژه...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۷۸قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۷۹قابل توجه دانشجویان دروس کنترل مدرن، کنترل پی...جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۸۰تاریخ برگزاری امتحان میانترم معماری کامپیوتر...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۰۸
۸۱قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۹
۸۲قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۳
۸۳قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۸۴قابل توجه دانشجویان ارشد در مورد پروپوزالباقر مهذبي۱۳۹۴/۱۲/۱۱
۸۵قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۰۶
۸۶قابل توجه دانشجویان ارشد درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۴/۱۲/۰۶
۸۷قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۰۵
۸۸دوره های آموزشی فوق برنامه انجمن علمی برقمحسن کوشکي(3)۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۸۹قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۱/۱۷
۹۰نمرات الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۹۱نمرات پایان ترم مغناطیسمهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۹۲قابل توجه دانشجویان دروس ماشینهای الکتریکی 1 ...باقر مهذبي۱۳۹۴/۱۰/۲۷
۹۳قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۱۶
۹۴قابل توجه دانشجویان سیستمهای هوشمند کاربردی(م...جواد مشايخي۱۳۹۴/۱۰/۱۶
۹۵شماره مسایل درس مدار مجتمع خطی(کارشناسی ارشد)علي پاکيزه مقدم۱۳۹۴/۱۰/۱۵
۹۶قابل توجه دانشجویان درسهای ماشین مخصوص کارشنا...قاسم فائزيان۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۹۷برنامه کلاسی ترم بهمن کارشناسی و کاردانیمهدي خاکباز۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۹۸برنامه کلاسی ترم بهمن کارشناسی ارشدمهدي خاکباز۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۹۹قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای هوشمند کاربر...جواد مشايخي۱۳۹۴/۰۹/۲۷
۱۰۰امتحان درس ماشین DCجواد زنگنه۱۳۹۴/۰۹/۲۴
1234