فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
12345
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۲تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازنده و مدار ...مهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۰۵
۳تاریخ برگزاری میانترم اول معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۰۱
۴امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۵امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۶قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۷قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۸امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۹امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۱۰قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۱۱قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۱۲قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۱۳تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۱۴برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۱۵قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۱۶قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۱۷قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۱۸قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۱۹نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۲۰قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۲۱اعلام نمرات میانترم دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۲۲قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی و معماری ک...مهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۲۳اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۲۴امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۲۵اعلام نمرات میانترم دوم درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۲
۲۶زمان برگزاری میانترم مدار منطقی و معماری و ری...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۹/۲۵
۲۷قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۲۸کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۲۹عدم برگزاری امتحان میانترم مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۹/۲۰
۳۰امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۳۱تمرین درس شناسایی سیستمجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۳۲تاریخ انتحان میان ترم مدار1جواد زنگنه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۳۳تاریخ برگزاری میانترم اول و دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۸/۲۹
۳۴درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۳۵آزمایشگاه تکنیک پالسجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۳۶قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکیباقر مهذبی۱۳۹۵/۰۷/۰۶
۳۷تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۳۸قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۳۹تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۶/۱۹
۴۰قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۶/۰۷
۴۱آیین نامه روش تدوین نگارش پایان نامه كارشناسی...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۴۲قابل دانشجویان درس طراحی خطوط انتقالقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۴۳مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۴۴اعلام نمرات میانترم اول درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۴۵برنامه دروس ارائه شده در ترم تابستان 95و تاری...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۴۶قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۴۷کلاس الکترونیک 1 روز دوشنبه 28/4/95 تشکیل نمی شودمهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۴/۲۵
۴۸قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۴۹قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۵۰نمرات نهایی سیستمهای کنترل حرکت پیشرفته ترم ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۵۱پروژه درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۷
۵۲قابل توجه دانشجویان درس طراحی ماشینقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۵۳قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۵۴تمدید زمان اراءه سمینارباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۵۵نمرات درس کنترل محرکهباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۵۶نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۳/۲۱
۵۷پروژه درس بهره برداری از سیستم های قدرتسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۰
۵۸قابل توجه دانشجویان درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۵۹قابل توجه دانشجویانی که موفق به ارائه پروژه ه...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۶۰قابل توجه دانشجویان ارشدی که درس سمینار را در...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۶۱درس سمینارسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۶۲اعلام نمرات میانترم دوم روش تحقیقمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۶۳قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی و ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۴
۶۴اعلام نمرات میانترم دوم درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۴
۶۵اعلام نمرات میانترم دوم درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۳
۶۶قابل توجه دانشجويان در سيستمهاي حركت پيشرفته ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۶۷نمره درس سمینار کارشناسی ارشدعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۶۸قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۶۹آخرین مهلت ارایه پروژهعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۷۰قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۷۱برگزاري كلاس جبرانيمحمدحسن قاسميان منفرد۱۳۹۵/۰۳/۰۳
۷۲قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۳
۷۳اعلام نمرات میانترم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۰۲
۷۴لغو امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۳/۰۱
۷۵تاریخ برگزاری امتحان میانترم روش تحقیق و ریزپ...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۳۱
۷۶امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۲/۳۰
۷۷قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۷۸اعلام نمرات میانترم درس کنترل صنعتیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۲۴
۷۹اعلام نمرات درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۲۴
۸۰امتحان میانترم ماشینهای سه فازجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۸۱امتحان میانترم مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۸۲اعلام نمرات میانترم درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۸۳اعلام نمرات درس روش تحقیقمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۱۷
۸۴تاریخ برگزاری امتحان میانترم کنترل صنعتی و مد...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۱۷
۸۵تاریخ برگزاری امتحان میان ترم ماشین 1 و بررسی 1باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۸۶قابل توجه دانشجویان عزیزی که ترم مهر 94 پروژه...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۸۷قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۸۸قابل توجه دانشجویان دروس کنترل مدرن، کنترل پی...جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۸۹تاریخ برگزاری امتحان میانترم معماری کامپیوتر...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۰۸
۹۰قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۹
۹۱قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۳
۹۲قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۹۳قابل توجه دانشجویان ارشد در مورد پروپوزالباقر مهذبي۱۳۹۴/۱۲/۱۱
۹۴قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۰۶
۹۵قابل توجه دانشجویان ارشد درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۴/۱۲/۰۶
۹۶قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۰۵
۹۷دوره های آموزشی فوق برنامه انجمن علمی برقمحسن کوشکي(3)۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۹۸قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۱/۱۷
۹۹نمرات الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۱۰۰نمرات پایان ترم مغناطیسمهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۳۰
12345