فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
1234
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱تاریخ برگزاری میانترم دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۲۲
۲تاریخ برگزاری میانترم اول ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۵/۱۳
۳قابل توجه دانشجویان درس آزمایشگاه الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۵/۰۸
۴قابل توجه دانشجویان محترمی که در ترم تابستان ...باقر مهذبي۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۵نمرات در مقدمه مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۶نمره های نهایی درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۷اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۱۸
۸نمره درس آز مدارمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۹قابل توجه دانشجویان درس مقدمه بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۱۰قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۱۱قابل توجه دانشجویان محترمباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۱۲قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۱۳اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۱۴اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۱۵قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۱۶اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۱۷اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۸اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۱۹تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۲۰عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۲۱امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۲۲امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۲۳قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۲۴قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۲۵امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۲۶امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۲۷قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۲۸قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۲۹قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۳۰تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۳۱برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۳۲قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۳۳قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۳۴قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۳۵قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۳۶نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۳۷قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۳۸امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۳۹قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۴۰کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۴۱امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۴۲تمرین درس شناسایی سیستمجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۴۳تاریخ انتحان میان ترم مدار1جواد زنگنه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۴۴درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۴۵آزمایشگاه تکنیک پالسجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۴۶قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکیباقر مهذبی۱۳۹۵/۰۷/۰۶
۴۷تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۴۸قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۴۹تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۶/۱۹
۵۰قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۶/۰۷
۵۱آیین نامه روش تدوین نگارش پایان نامه كارشناسی...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۵۲قابل دانشجویان درس طراحی خطوط انتقالقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۵۳مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۵۴برنامه دروس ارائه شده در ترم تابستان 95و تاری...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۵۵قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۵۶کلاس الکترونیک 1 روز دوشنبه 28/4/95 تشکیل نمی شودمهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۴/۲۵
۵۷قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۵۸قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۵۹نمرات نهایی سیستمهای کنترل حرکت پیشرفته ترم ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۶۰پروژه درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۷
۶۱قابل توجه دانشجویان درس طراحی ماشینقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۶۲قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۶۳تمدید زمان اراءه سمینارباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۶۴نمرات درس کنترل محرکهباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۶۵نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۳/۲۱
۶۶پروژه درس بهره برداری از سیستم های قدرتسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۰
۶۷قابل توجه دانشجویان درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۶۸قابل توجه دانشجویانی که موفق به ارائه پروژه ه...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۶۹قابل توجه دانشجویان ارشدی که درس سمینار را در...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۷۰درس سمینارسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۷۱قابل توجه دانشجويان در سيستمهاي حركت پيشرفته ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۷۲نمره درس سمینار کارشناسی ارشدعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۷۳آخرین مهلت ارایه پروژهعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۷۴قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۷۵قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۳
۷۶لغو امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۳/۰۱
۷۷امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۲/۳۰
۷۸قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۷۹امتحان میانترم ماشینهای سه فازجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۸۰امتحان میانترم مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۸۱تاریخ برگزاری امتحان میان ترم ماشین 1 و بررسی 1باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۸۲قابل توجه دانشجویان عزیزی که ترم مهر 94 پروژه...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۸۳قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۸۴قابل توجه دانشجویان دروس کنترل مدرن، کنترل پی...جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۸۵قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۹
۸۶قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۳
۸۷قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۸۸قابل توجه دانشجویان ارشد در مورد پروپوزالباقر مهذبي۱۳۹۴/۱۲/۱۱
۸۹قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۰۶
۹۰قابل توجه دانشجویان ارشد درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۴/۱۲/۰۶
۹۱قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۰۵
۹۲دوره های آموزشی فوق برنامه انجمن علمی برقمحسن کوشکي(3)۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۹۳قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۱/۱۷
۹۴نمرات الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۹۵نمرات پایان ترم مغناطیسمهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۹۶قابل توجه دانشجویان دروس ماشینهای الکتریکی 1 ...باقر مهذبي۱۳۹۴/۱۰/۲۷
۹۷قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۱۶
۹۸قابل توجه دانشجویان سیستمهای هوشمند کاربردی(م...جواد مشايخي۱۳۹۴/۱۰/۱۶
۹۹شماره مسایل درس مدار مجتمع خطی(کارشناسی ارشد)علي پاکيزه مقدم۱۳۹۴/۱۰/۱۵
۱۰۰قابل توجه دانشجویان درسهای ماشین مخصوص کارشنا...قاسم فائزيان۱۳۹۴/۰۹/۲۹
1234