فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
1234
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۲قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۳نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۴قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۵اعلام نمرات میانترم دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۶قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی و معماری ک...مهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۷اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۸امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۹حضورباقر مهذبي۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۱۰اعلام نمرات میانترم دوم درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۲
۱۱زمان برگزاری میانترم مدار منطقی و معماری و ری...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۹/۲۵
۱۲قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۱۳کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۱۴عدم برگزاری امتحان میانترم مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۹/۲۰
۱۵امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۱۶تمرین درس شناسایی سیستمجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۱۷تاریخ انتحان میان ترم مدار1جواد زنگنه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۱۸قابل توجه دانشجویانباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۸/۲۹
۱۹تاریخ برگزاری میانترم اول و دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۸/۲۹
۲۰درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۲۱آزمایشگاه تکنیک پالسجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۲۲قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکیباقر مهذبی۱۳۹۵/۰۷/۰۶
۲۳تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۲۴قابل توجه دانشجویان ارشد که در نیمسال دوم 95...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۷/۰۳
۲۵قابل توجه دانشجویان درس نیرو محرکهباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۲۶قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۲۷تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۶/۱۹
۲۸قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۶/۰۷
۲۹آیین نامه روش تدوین نگارش پایان نامه كارشناسی...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۳۰قابل دانشجویان درس طراحی خطوط انتقالقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۳۱مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۳۲اعلام نمرات میانترم اول درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۳۳برنامه دروس ارائه شده در ترم تابستان 95و تاری...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۳۴قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۳۵کلاس الکترونیک 1 روز دوشنبه 28/4/95 تشکیل نمی شودمهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۴/۲۵
۳۶قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۳۷قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۳۸نمرات نهایی سیستمهای کنترل حرکت پیشرفته ترم ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۳۹پروژه درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۷
۴۰قابل توجه دانشجویان درس طراحی ماشینقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۴۱قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۴۲تمدید زمان اراءه سمینارباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۴۳نمرات درس کنترل محرکهباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۴۴نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۳/۲۱
۴۵پروژه درس بهره برداری از سیستم های قدرتسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۰
۴۶قابل توجه دانشجویان درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۴۷قابل توجه دانشجویانی که موفق به ارائه پروژه ه...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۴۸قابل توجه دانشجویان ارشدی که درس سمینار را در...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۴۹درس سمینارسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۵۰اعلام نمرات میانترم دوم روش تحقیقمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۵۱قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی و ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۴
۵۲اعلام نمرات میانترم دوم درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۴
۵۳اعلام نمرات میانترم دوم درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۳
۵۴قابل توجه دانشجويان در سيستمهاي حركت پيشرفته ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۵۵نمره درس سمینار کارشناسی ارشدعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۵۶قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۵۷آخرین مهلت ارایه پروژهعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۵۸قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۵۹برگزاري كلاس جبرانيمحمدحسن قاسميان منفرد۱۳۹۵/۰۳/۰۳
۶۰قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۳
۶۱اعلام نمرات میانترم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۰۲
۶۲لغو امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۳/۰۱
۶۳تاریخ برگزاری امتحان میانترم روش تحقیق و ریزپ...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۳۱
۶۴امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۲/۳۰
۶۵قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۶۶اعلام نمرات میانترم درس کنترل صنعتیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۲۴
۶۷اعلام نمرات درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۲۴
۶۸امتحان میانترم ماشینهای سه فازجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۶۹امتحان میانترم مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۷۰اعلام نمرات میانترم درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۷۱اعلام نمرات درس روش تحقیقمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۱۷
۷۲تاریخ برگزاری امتحان میانترم کنترل صنعتی و مد...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۱۷
۷۳تاریخ برگزاری امتحان میان ترم ماشین 1 و بررسی 1باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۷۴قابل توجه دانشجویان عزیزی که ترم مهر 94 پروژه...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۷۵قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۷۶قابل توجه دانشجویان دروس کنترل مدرن، کنترل پی...جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۷۷تاریخ برگزاری امتحان میانترم معماری کامپیوتر...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۰۸
۷۸قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۹
۷۹قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۳
۸۰قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۸۱قابل توجه دانشجویان ارشد در مورد پروپوزالباقر مهذبي۱۳۹۴/۱۲/۱۱
۸۲قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۰۶
۸۳قابل توجه دانشجویان ارشد درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۴/۱۲/۰۶
۸۴قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۰۵
۸۵دوره های آموزشی فوق برنامه انجمن علمی برقمحسن کوشکي(3)۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۸۶قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۱/۱۷
۸۷نمرات الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۸۸نمرات پایان ترم مغناطیسمهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۸۹قابل توجه دانشجویان دروس ماشینهای الکتریکی 1 ...باقر مهذبي۱۳۹۴/۱۰/۲۷
۹۰قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۱۶
۹۱قابل توجه دانشجویان سیستمهای هوشمند کاربردی(م...جواد مشايخي۱۳۹۴/۱۰/۱۶
۹۲شماره مسایل درس مدار مجتمع خطی(کارشناسی ارشد)علي پاکيزه مقدم۱۳۹۴/۱۰/۱۵
۹۳قابل توجه دانشجویان درسهای ماشین مخصوص کارشنا...قاسم فائزيان۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۹۴برنامه کلاسی ترم بهمن کارشناسی و کاردانیمهدي خاکباز۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۹۵برنامه کلاسی ترم بهمن کارشناسی ارشدمهدي خاکباز۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۹۶قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای هوشمند کاربر...جواد مشايخي۱۳۹۴/۰۹/۲۷
۹۷امتحان درس ماشین DCجواد زنگنه۱۳۹۴/۰۹/۲۴
۹۸امتحان در س الکترونیک عمومیجواد زنگنه۱۳۹۴/۰۹/۲۴
۹۹قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که معدل آنه...مهدي خاکباز۱۳۹۴/۰۹/۲۲
۱۰۰عنوان و استاد پروژه کارشناسی ترم مهر 94(اصلاح...مهدي خاکباز۱۳۹۴/۰۹/۲۲
1234