فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
1234
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۲قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۳تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۴برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۵قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۶قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۷قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۸قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۹نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۱۰قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۱۱اعلام نمرات میانترم دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۱۲قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی و معماری ک...مهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۱۳اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۴
۱۴امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۱۵اعلام نمرات میانترم دوم درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۱۰/۱۲
۱۶زمان برگزاری میانترم مدار منطقی و معماری و ری...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۹/۲۵
۱۷قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۱۸کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۱۹عدم برگزاری امتحان میانترم مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۹/۲۰
۲۰امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۲۱تمرین درس شناسایی سیستمجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۲۲تاریخ انتحان میان ترم مدار1جواد زنگنه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۲۳تاریخ برگزاری میانترم اول و دوم ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۸/۲۹
۲۴درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۲۵آزمایشگاه تکنیک پالسجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۲۶قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکیباقر مهذبی۱۳۹۵/۰۷/۰۶
۲۷تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۲۸قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۲۹تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۶/۱۹
۳۰قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۶/۰۷
۳۱آیین نامه روش تدوین نگارش پایان نامه كارشناسی...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۳۲قابل دانشجویان درس طراحی خطوط انتقالقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۳۳مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۳۴اعلام نمرات میانترم اول درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۵/۱۹
۳۵برنامه دروس ارائه شده در ترم تابستان 95و تاری...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۳۶قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۳۷کلاس الکترونیک 1 روز دوشنبه 28/4/95 تشکیل نمی شودمهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۴/۲۵
۳۸قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۳۹قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۴۰نمرات نهایی سیستمهای کنترل حرکت پیشرفته ترم ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۴۱پروژه درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۷
۴۲قابل توجه دانشجویان درس طراحی ماشینقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۴۳قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۴۴تمدید زمان اراءه سمینارباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۴۵نمرات درس کنترل محرکهباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۴۶نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۳/۲۱
۴۷پروژه درس بهره برداری از سیستم های قدرتسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۰
۴۸قابل توجه دانشجویان درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۴۹قابل توجه دانشجویانی که موفق به ارائه پروژه ه...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۵۰قابل توجه دانشجویان ارشدی که درس سمینار را در...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۵۱درس سمینارسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۵۲اعلام نمرات میانترم دوم روش تحقیقمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۵۳قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقی و ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۴
۵۴اعلام نمرات میانترم دوم درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۴
۵۵اعلام نمرات میانترم دوم درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۳
۵۶قابل توجه دانشجويان در سيستمهاي حركت پيشرفته ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۵۷نمره درس سمینار کارشناسی ارشدعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۵۸قابل توجه دانشجویان درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۵۹آخرین مهلت ارایه پروژهعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۶۰قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۶۱برگزاري كلاس جبرانيمحمدحسن قاسميان منفرد۱۳۹۵/۰۳/۰۳
۶۲قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۳
۶۳اعلام نمرات میانترم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۳/۰۲
۶۴لغو امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۳/۰۱
۶۵تاریخ برگزاری امتحان میانترم روش تحقیق و ریزپ...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۳۱
۶۶امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۲/۳۰
۶۷قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۶۸اعلام نمرات میانترم درس کنترل صنعتیمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۲۴
۶۹اعلام نمرات درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۲۴
۷۰امتحان میانترم ماشینهای سه فازجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۷۱امتحان میانترم مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۷۲اعلام نمرات میانترم درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۷۳اعلام نمرات درس روش تحقیقمهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۱۷
۷۴تاریخ برگزاری امتحان میانترم کنترل صنعتی و مد...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۱۷
۷۵تاریخ برگزاری امتحان میان ترم ماشین 1 و بررسی 1باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۷۶قابل توجه دانشجویان عزیزی که ترم مهر 94 پروژه...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۷۷قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۷۸قابل توجه دانشجویان دروس کنترل مدرن، کنترل پی...جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۷۹تاریخ برگزاری امتحان میانترم معماری کامپیوتر...مهدی عاملی۱۳۹۵/۰۲/۰۸
۸۰قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۹
۸۱قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۳
۸۲قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۸۳قابل توجه دانشجویان ارشد در مورد پروپوزالباقر مهذبي۱۳۹۴/۱۲/۱۱
۸۴قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۰۶
۸۵قابل توجه دانشجویان ارشد درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۴/۱۲/۰۶
۸۶قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۰۵
۸۷دوره های آموزشی فوق برنامه انجمن علمی برقمحسن کوشکي(3)۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۸۸قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۱/۱۷
۸۹نمرات الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۹۰نمرات پایان ترم مغناطیسمهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۹۱قابل توجه دانشجویان دروس ماشینهای الکتریکی 1 ...باقر مهذبي۱۳۹۴/۱۰/۲۷
۹۲قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۱۶
۹۳قابل توجه دانشجویان سیستمهای هوشمند کاربردی(م...جواد مشايخي۱۳۹۴/۱۰/۱۶
۹۴شماره مسایل درس مدار مجتمع خطی(کارشناسی ارشد)علي پاکيزه مقدم۱۳۹۴/۱۰/۱۵
۹۵قابل توجه دانشجویان درسهای ماشین مخصوص کارشنا...قاسم فائزيان۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۹۶برنامه کلاسی ترم بهمن کارشناسی و کاردانیمهدي خاکباز۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۹۷برنامه کلاسی ترم بهمن کارشناسی ارشدمهدي خاکباز۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۹۸قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای هوشمند کاربر...جواد مشايخي۱۳۹۴/۰۹/۲۷
۹۹امتحان درس ماشین DCجواد زنگنه۱۳۹۴/۰۹/۲۴
۱۰۰امتحان در س الکترونیک عمومیجواد زنگنه۱۳۹۴/۰۹/۲۴
1234