فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی مهندسی برق
 
1234
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱نمرات در مقدمه مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۲نمره های نهایی درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۹
۳اعلام نمرات میانترم اول و دوم درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۱۸
۴نمره درس آز مدارمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۷
۵قابل توجه دانشجویان درس مقدمه بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۶قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۴
۷قابل توجه دانشجویان محترمباقر مهذبی۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۸قابل توجه دانشجويان درس رياضيات مهندسيقاسم فائزيان۱۳۹۶/۰۳/۱۰
۹اعلام نمرات میانترم اول درس ریزپردازندهمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۹
۱۰اعلام نمرات میانترم مجدد درس معماری کامپیوترمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۳/۰۷
۱۱قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۶/۰۳/۰۶
۱۲اعلام نمرات میانترم درس انفورماتیک پزشکیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۳۱
۱۳اعلام نمرات میانترم اول درس فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۲۱
۱۴اعلام نمرات میانترم اول درس مدار منطقیمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۷
۱۵تاریخ برگزاری میانترم مدار منطقی و فناوری اطلاعاتمهدی عاملی۱۳۹۶/۰۲/۱۴
۱۶عدم برگزاری کلاسجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۲/۱۰
۱۷امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۱۸امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۱۹قابل توجه دانشجویان محترم درس مدار منطقیباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۲۰قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۶/۰۱/۲۷
۲۱امتحان درس رله و خفاظتجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۲۲امتحان درس کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۶/۰۱/۲۱
۲۳قابل توجه دانشجویانی که پروژه انتخاب نموده اندباقر مهذبي۱۳۹۶/۰۱/۱۵
۲۴قابل توجه دانشجویان درس مقدمه ای بر مهندسی پزشکیمهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۲/۱۹
۲۵قابل توجه دانشجویان درس کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۱۲/۱۳
۲۶تغییر ساعت بعضی از کلاسهاباقر مهذبی۱۳۹۵/۱۲/۰۷
۲۷برگزار نشدن کلاسجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۲۸قابل توجه آقای رضا قلعه نویی دانشجوی درس مباح...جواد مشايخي۱۳۹۵/۱۱/۱۲
۲۹قابل توجه دانشجویان درس تئوری جامع ماشینهای ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۳۰قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 3مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
۳۱قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۲۰
۳۲نمونه سوالات الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۹
۳۳قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس مغناط...مهدي خاکباز۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۳۴امتحان تاسیسات و کنترل صنعتیجواد زنگنه۱۳۹۵/۱۰/۱۳
۳۵قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۳۶کلاس جبرانی آزمایشگاه کنترل خطیجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۲۳
۳۷امتحان میانترم مباحث ویژهجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۳۸تمرین درس شناسایی سیستمجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۹/۱۳
۳۹تاریخ انتحان میان ترم مدار1جواد زنگنه۱۳۹۵/۰۹/۰۶
۴۰درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۸/۱۹
۴۱آزمایشگاه تکنیک پالسجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۷/۲۵
۴۲قابل توجه دانشجویان مهندسی پزشکیباقر مهذبی۱۳۹۵/۰۷/۰۶
۴۳تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۴۴قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۶/۲۸
۴۵تاریخ تحویل پروژه درس کنترل توان راکتیو و بهر...سپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۶/۱۹
۴۶قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای کنترل حرکت پ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۶/۰۷
۴۷آیین نامه روش تدوین نگارش پایان نامه كارشناسی...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۴۸قابل دانشجویان درس طراحی خطوط انتقالقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۵/۲۳
۴۹مهلت تحویل پروپوزال دانشجویان ارشدباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۵/۲۰
۵۰برنامه دروس ارائه شده در ترم تابستان 95و تاری...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۴/۳۰
۵۱قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۲۶
۵۲کلاس الکترونیک 1 روز دوشنبه 28/4/95 تشکیل نمی شودمهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۴/۲۵
۵۳قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۱۳
۵۴قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۴/۰۱
۵۵نمرات نهایی سیستمهای کنترل حرکت پیشرفته ترم ا...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۳۰
۵۶پروژه درس کنترل توان راکتیوسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۷
۵۷قابل توجه دانشجویان درس طراحی ماشینقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۵۸قابل توجه دانشجویان درس سمینارقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۵۹تمدید زمان اراءه سمینارباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۶۰نمرات درس کنترل محرکهباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۶۱نمرات درس الکترونیک 1مهدي خاکباز۱۳۹۵/۰۳/۲۱
۶۲پروژه درس بهره برداری از سیستم های قدرتسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۲۰
۶۳قابل توجه دانشجویان درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۶۴قابل توجه دانشجویانی که موفق به ارائه پروژه ه...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۶۵قابل توجه دانشجویان ارشدی که درس سمینار را در...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۶۶درس سمینارسپهر سلطاني۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۶۷قابل توجه دانشجويان در سيستمهاي حركت پيشرفته ...قاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۶۸نمره درس سمینار کارشناسی ارشدعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۱
۶۹آخرین مهلت ارایه پروژهعلي پاکيزه مقدم۱۳۹۵/۰۳/۱۰
۷۰قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۵
۷۱قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۳/۰۳
۷۲لغو امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۳/۰۱
۷۳امتحان درس رله و حفاظتجواد زنگنه۱۳۹۵/۰۲/۳۰
۷۴قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۷۵امتحان میانترم ماشینهای سه فازجواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۷۶امتحان میانترم مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۲۳
۷۷تاریخ برگزاری امتحان میان ترم ماشین 1 و بررسی 1باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۷۸قابل توجه دانشجویان عزیزی که ترم مهر 94 پروژه...باقر مهذبي۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۷۹قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه(شبکه های عصبی)جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۸۰قابل توجه دانشجویان دروس کنترل مدرن، کنترل پی...جواد مشايخي۱۳۹۵/۰۲/۱۱
۸۱قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۹
۸۲قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۵/۰۱/۲۳
۸۳قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۸۴قابل توجه دانشجویان ارشد در مورد پروپوزالباقر مهذبي۱۳۹۴/۱۲/۱۱
۸۵قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۰۶
۸۶قابل توجه دانشجویان ارشد درس کنترل محرکه ترم مهرباقر مهذبي۱۳۹۴/۱۲/۰۶
۸۷قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۲/۰۵
۸۸دوره های آموزشی فوق برنامه انجمن علمی برقمحسن کوشکي(3)۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۸۹قابل توجه دانشجویان ارشدقاسم فائزيان۱۳۹۴/۱۱/۱۷
۹۰نمرات الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۹۱نمرات پایان ترم مغناطیسمهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۳۰
۹۲قابل توجه دانشجویان دروس ماشینهای الکتریکی 1 ...باقر مهذبي۱۳۹۴/۱۰/۲۷
۹۳قابل توجه دانشجویان درس الکترونیک 2مهدي خاکباز۱۳۹۴/۱۰/۱۶
۹۴قابل توجه دانشجویان سیستمهای هوشمند کاربردی(م...جواد مشايخي۱۳۹۴/۱۰/۱۶
۹۵شماره مسایل درس مدار مجتمع خطی(کارشناسی ارشد)علي پاکيزه مقدم۱۳۹۴/۱۰/۱۵
۹۶قابل توجه دانشجویان درسهای ماشین مخصوص کارشنا...قاسم فائزيان۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۹۷برنامه کلاسی ترم بهمن کارشناسی و کاردانیمهدي خاکباز۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۹۸برنامه کلاسی ترم بهمن کارشناسی ارشدمهدي خاکباز۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۹۹قابل توجه دانشجویان درس سیستمهای هوشمند کاربر...جواد مشايخي۱۳۹۴/۰۹/۲۷
۱۰۰امتحان درس ماشین DCجواد زنگنه۱۳۹۴/۰۹/۲۴
1234