فهرست اطلاعیه‌های گروه آموزشی علوم پزشکی
 
12
ردیفعنوان اطلاعیهتوسطتاریخ درج
۱انجام امور اداری و آموزشیموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۶/۰۴/۱۸
۲تعطيلي كارآموزي عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۸/۱۵
۳تاريخ امتحان معرفي به استاد زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۸/۰۹
۴جزوه زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۷/۱۷
۵ساعت كارآموزي هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۷/۱۲
۶اطلاعیه تاریخ تسویه حساب دانشجویان ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۵/۰۶/۰۹
۷فوری.اخذ دروس معارف در تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۴/۱۵
۸قابل توجه دانشجويان عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۴/۰۹
۹قابل توجه دانشجویان کارآموز رشته بهداشت خانوا...عباس فرهادي زاده۱۳۹۵/۰۳/۲۲
۱۰تغيير برنامه عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۱۱برنامه نهايي كارآموزي هاي ...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۷
۱۲امتحان معرفي به استاد زبان تخصصيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۱۳امتحان تئوری بررسی وضعیت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۱۳
۱۴کارآموزی داخلی ۳و۴و مادران وکودکانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۱۰
۱۵تغييرات برنامه كارآموزي سالمندي 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۱۶تعطيلي كارآموزي ccuموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۲/۰۵
۱۷تغيير برنامه عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۱/۳۱
۱۸تغییر محل برگزاری کار آموزی کودکان و نوزادانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۵/۰۱/۲۰
۱۹راه اندازی کانال تلگرامموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۲۶
۲۰تعطیلی کارآموزی ۱۱۵موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۲۰
۲۱كارآموزي 115موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۱۵
۲۲تعطیلی کارآموزیموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۱۲
۲۳تغيير كارآموزي عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۰۹
۲۴کارآموزی روان و داخلی ۲ وبهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۲/۰۲
۲۵فوری.برنامه کارآموزی هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۳۰
۲۶نمره تحقیق در پرستاریموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۳
۲۷آزمون ارشد وزارت بهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۱/۰۱
۲۸کارآموزی اصول مهارت ها .فوری .فوریموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۲۰
۲۹سرفصل امتحان داخلي 2 بخش گوارشموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۰۶
۳۰جزوه اتاق عملموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۱۰/۰۱
۳۱امتحان روش تحقيقموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۳۲امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۳۳آزمون ارشد پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۲۸
۳۴پيش انتخاب واحد .فوري . فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۳۵آزمون میان ترمامیر نصيرنيا۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۳۶كارآموزي فارماكولوژي بالينيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۳۷خبر خیلی خیلی مهم ****** ثبت نام آزمون ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۸/۱۷
۳۸تعطيلي كارآموزي اعصاب واسعيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۸/۰۳
۳۹تعطیلی کارآموزی ها در روز عاشوراموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۳۰
۴۰کاراموزی سوختگی اطلاعیه دومموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۳۰
۴۱كارآموزي سوختگي عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۸
۴۲قابل توجه دانشجويان ورودي 94موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۶
۴۳برنامه اورژانس امداد عرصه 2موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۵
۴۴فور ي كارآموزي هاي پرستاري (عرصه و غير عرصه)موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۲۱
۴۵برنامه كارآموزي ها ي غير عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۱۳
۴۶تغيير برنامه عرصه يكموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۷
۴۷تغيير برنامه كارآموزي ها .فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۶
۴۸فوری .برنامه کارآموزی عرصهموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۷/۰۳
۴۹فوری تعطیلی کارآموزی پرستاریداوود سويزي۱۳۹۴/۰۴/۲۴
۵۰فوری.تغییر زمان کارآموزی کودکانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۱۳
۵۱کارآموزی تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۰۹
۵۲قابل توجه دانشجویان بهداشت و پرستاریعباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۵۳انتخاب درس همراه کارآموزی در عرصهعباس فرهادي زاده۱۳۹۴/۰۴/۰۸
۵۴قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۱موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۴/۰۶
۵۵فوري . فوريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۲۷
۵۶امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۵۷قابل توجه دانشجويان پرستاري .كارآموزي تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۲/۰۶
۵۸برنامه كارآموزي هاي داخلي و كودكانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۴/۰۱/۱۶
۵۹قابل توجه دانشجویان بهداشت و پرستاریعباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۱۲/۰۳
۶۰فوري . برنامه كارآموزيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۱/۲۵
۶۱قابل توجه دانشجويان پرستاري .كارآموزيموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۶۲فوری.کارآموزی اصول مهارت هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۰/۲۴
۶۳امتحان داخلي 3موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۱۰/۰۷
۶۴امتحان بررسي وضعيت سلامت و آموزش به بيمارموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۹/۱۸
۶۵فوري فوري .قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۹/۰۴
۶۶قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۸/۱۷
۶۷تغييردركارآموزيعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۷
۶۸گروه بندي اصول مهارتهاي عمليعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۶
۶۹فرم لباس كارآموزيعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۷/۰۲
۷۰كارآموزي هاي انتخابي درزمان حذف واضافهعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۶/۲۴
۷۱اطلاعیه مهم :حذف کارآموزی کودکانعفت کرامتي۱۳۹۳/۰۶/۲۳
۷۲قابل توجه دانشجويان فارغ التحصيل به علت ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۲۸
۷۳قابل توجه دانشجويان بهداشت فارغ التحصيل ب...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۲۷
۷۴قابل توجه دانشجويان بهداشت محيط / حرفه ا...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۵/۱۸
۷۵تغییر زمان اجرای کارآموزی تابستانمحمد طاهري نامقي۱۳۹۳/۰۵/۱۳
۷۶قابل توجه دانشجويان بهداشت محيط كارآموزي ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۳/۰۴/۱۷
۷۷مهم. انتخاب واحد تابستانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۳/۱۱
۷۸كارآموزي روانموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۳/۱۰
۷۹مهم. امتحان بررسي وضعيت سلامتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۲/۲۱
۸۰فوري فوري قابل توجه دانشجويان پرستاري و بهداشتموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۱/۳۱
۸۱قابل دانشجويان ورودي 92 به بعدداوود سويزي۱۳۹۳/۰۱/۱۸
۸۲قابل توجه دانشجويان پرستاري ورودي 92موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۳/۰۱/۱۸
۸۳قابل توجه دانشجو محمد هادي محمد پورعباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۱۲/۲۷
۸۴قابل توجه دانشجو ايوب قلي زادهعباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۱۲/۲۷
۸۵قابل توجه دانشجويان داخلي 4موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۲۱
۸۶پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس در دانشگاه علو...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۰۹
۸۷فوری . دانشجویان پرستاری و بهداشت ترم آخر .ثب...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۱/۰۴
۸۸کارآموزی اصول مهارت هاموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۰/۲۴
۸۹فوري . قابل توجه كليه فارغ التحصيلان پرستاري ...موسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۱۰/۲۲
۹۰قابل توجه دانشجويان پرستاريموسي الرضا محقق نژاد۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۹۱قابل توجه اساتيد محترم گروه علوم پزشكي (به...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۹۲قابل توجه دانشجويان گروه علوم پزشگي بهداشت ...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۹۳قابل توجه دانشجویان بهداشت و‍ برستاری (دانشج...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۲۴
۹۴قابل توجه دانشجویان علوم ‍‍بزشکی موضوع ان...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۱۳
۹۵قابل توجه دانشجویان کار آموز -----(که مت...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۹/۰۳
۹۶قابل توجه دانشجويان بهداشت حرفه اي و مبارزه ....عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۵/۲۲
۹۷زمان شروع مرحله اول کارآموزی دانشجویان ترم آخ...محمد طاهري نامقي۱۳۹۲/۰۵/۱۴
۹۸Examامیر نصيرنيا۱۳۹۲/۰۳/۲۸
۹۹قابل توجه دانشجويان پرستاريداوود سويزي۱۳۹۲/۰۳/۲۶
۱۰۰قابل توجه دانشجويان پرستاري : جهت ثبت نام...عباس فرهادي زاده۱۳۹۲/۰۳/۱۹
12