| صفحه‌ی اصلی دانشگاه | سامانه‌ی رسا | تلفن‌های دانشگاه
  
دوشنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ صفحات شخصی کاربران
مدیریت سامانه
نام کاربر:  
اسم رمز:  
   
فهرست اطلاعیه‌ها
درس برنامه نویسی همروند [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۰۶/۳۰ - ۱۴:۳۵:۲۰]
ارائه درس جدید [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۰۶/۲۹ - ۱۳:۰۵:۲۳]
حذف درس "مباحث نو در فناوری اطلاعات" [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۰۶/۲۸ - ۲۲:۱۷:۵۰]
ارائه درس جدید [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۰۶/۲۵ - ۰۹:۴۵:۱۶]
 

 کارشناس گروه
 سايت هاي کامپيوتري و کارگاه ها
 تمــاس با گروه

  نشانی :
    سبــــزوار،مجتمع دانشگاه آزاد،
    ســـاخــتــمـــان آمــــــــوزش ،
    گــروه مهنـــدسی کـامپیــوتــر

   تلفن :       44646810  0571
   فاکس :     44647513  0571
   کدپستی :     9618814711
 

۱۳۹۰، ایران، سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه توسعه‌ی سامانه‌ها
.:: All Rights Reserved :: More compatibility with Firefox browser :: Best Resolution 1024×768 ::.
.:: Academic Departments Portal[91.12.22.01]: Poyan Group ::.