| صفحه‌ی اصلی دانشگاه | سامانه‌ی رسا | تلفن‌های دانشگاه
  
جمعه، ۰۷ آذر ۱۳۹۳ صفحات شخصی کاربران
مدیریت سامانه
نام کاربر:  
اسم رمز:  
   
فهرست اطلاعیه‌ها
مراجعه فوری دانشجو [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۰۹/۰۷ - ۱۴:۳۳:۱۶]
قابل توجه دانشجویان مهندسی نرم افزار [کبري بهروان] - [۱۳۹۳/۰۹/۰۷ - ۰۹:۴۰:۳۲]
نمرات پروژه و کارآموزی [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۰۸/۲۹ - ۱۵:۵۶:۴۸]
قابل توجه دانشجویان درس شبیه سازی [کبري بهروان] - [۱۳۹۳/۰۸/۲۸ - ۱۳:۵۹:۴۴]
 آخرین مهلت اتمام پروژه و کارآموزی

                   قابل توجه کلیه دانشجویان درس پروژه و کارآموزی                           

 زمان انتخاب واحد

پروژه یا کارآموزی

آخرین مهلت برای خاتمه و تحویل

با احتساب سنوات

نیمسال اول (مهر)

یکم خرداد

نیسمال دوم( بهمن)

یکم آذر

نیمسال تابستان

یکم آذر

 

 مراحل انجام کــارآمـوزی
 کارشناس گروه
 تمــاس با گروه

  نشانی :
    سبــــزوار،مجتمع دانشگاه آزاد،
    ســـاخــتــمـــان آمــــــــوزش ،
    گــروه مهنـــدسی کـامپیــوتــر

   تلفن :       44646810  051
   فاکس :     44647513  051
   کدپستی :     9618814711
 

۱۳۹۰، ایران، سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه توسعه‌ی سامانه‌ها
.:: All Rights Reserved :: More compatibility with Firefox browser :: Best Resolution 1024×768 ::.
.:: Academic Departments Portal[91.12.22.01]: Poyan Group ::.