| صفحه‌ی اصلی دانشگاه | سامانه‌ی رسا | تلفن‌های دانشگاه
  
یکشنبه، ۰۵ بهمن ۱۳۹۳ صفحات شخصی کاربران
مدیریت سامانه
نام کاربر:  
اسم رمز:  
   
فهرست اطلاعیه‌ها
ارائه درس شبکه [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۱۱/۰۵ - ۱۵:۱۲:۱۳]
مهندسی نرم افزار - درس اختیاری [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۱۱/۰۴ - ۲۰:۴۱:۰۶]
دروس جدید [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۱۱/۰۴ - ۲۰:۰۳:۴۰]
ساعت حضور [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۱۱/۰۴ - ۱۹:۱۹:۴۶]
نمرات درس شیوه [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۱۱/۰۲ - ۱۰:۰۰:۳۱]
درس اختیاری دانشجویان IT [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۱۱/۰۲ - ۰۸:۳۵:۲۹]
پیش نیاز درس گرافیک 1 [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۱۱/۰۱ - ۱۲:۱۶:۴۱]
رعایت پیش نیاز ها [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۱۱/۰۱ - ۱۲:۱۵:۰۵]
 زمان بندی انتخاب واحد ترم بهمن

 

 
 
جدول زمانبندی انتخاب واحد  ترم بهمن 94-93
 
ايام هفته/ساعت
8:30تا12
13تا15
17تا23:59
روش انتخاب واحد
1شنبه 28/10/93
ورودی 91وماقبل
ورودی 91وماقبل
ورودی 91وماقبل
فقط اينترنتی
2شنبه 29/10/93
ورودی 92
ورودی 92
ورودی 92
فقط اينترنتي
3شنبه 30/10/93
ورودی93
ورودی93
ورودی93
فقط اينترنتی
 
 
 
***تكرار انتخاب واحد اینترنتی***
 
ايام هفته/ساعت
8:30تا12
13تا15
17تا23:59
روش انتخاب واحد
شنبه 04/11/93
تمام ورودی ها
تمام ورودي ها
تمام ورودي ها
فقط اينترنتی
یكشنبه05/11/93
تمام ورودي ها
تمام ورودي ها
تمام ورودي ها
فقط اينترنتی

 

 کارشناس گروه
 تمــاس با گروه

  نشانی :
    سبــــزوار،مجتمع دانشگاه آزاد،
    ســـاخــتــمـــان آمــــــــوزش ،
    گــروه مهنـــدسی کـامپیــوتــر

   تلفن :       44646810  051
   فاکس :     44647513  051
   کدپستی :     9618814711
 

۱۳۹۰، ایران، سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه توسعه‌ی سامانه‌ها
.:: All Rights Reserved :: More compatibility with Firefox browser :: Best Resolution 1024×768 ::.
.:: Academic Departments Portal[91.12.22.01]: Poyan Group ::.