| صفحه‌ی اصلی دانشگاه | سامانه‌ی رسا | دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت | تلفن‌های دانشگاه
  
جمعه، ۰۵ شهریور ۱۳۹۵ صفحات شخصی کاربران
مدیریت سامانه
نام کاربر:  
اسم رمز:  
   
فهرست اطلاعیه‌ها
 

پیش انتخاب واحد ترم مهر

 

 دانشجویان می بایست جهت انتخاب دروس ترم آتی (پیش انتخاب واحد) به سامانه

دانشگاه مراجعه ونسبت به انتخاب دروس اقدام نمایند.

 

برای انتخاب واحد ترم مهر ، پیش انتخاب واحدبرای همه دانشجویان الزامی است.

 

*** سامانه پیش انتخاب واحد ازتاریخ 20تیرماه سال جاری فعال می باشد

 مدیر گروه تحصیلات تکمیلی
 مدیر گروه
 کارشناس گروه
 کانال اطلاع رسانی

 تمــاس با گروه

  نشانی :
    سبــــزوار،مجتمع دانشگاه آزاد،
    ســـاخــتــمـــان آمــــــــوزش ،
    گــروه مهنـــدسی کـامپیــوتــر

   تلفن :       44646810  051
   فاکس :     44647513  051
   کدپستی :     9618814711
 

۱۳۹۰، ایران، سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه توسعه‌ی سامانه‌ها
.:: All Rights Reserved :: More compatibility with Firefox browser :: Best Resolution 1024×768 ::.
.:: Academic Departments Portal[91.12.22.01]: Poyan Group ::.