| صفحه‌ی اصلی دانشگاه | سامانه‌ی رسا | تلفن‌های دانشگاه
  
چهارشنبه، ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ صفحات شخصی کاربران
مدیریت سامانه
نام کاربر:  
اسم رمز:  
   
فهرست اطلاعیه‌ها
ساعات حضور [مصطفي چادردوزان] - [۱۳۹۳/۰۶/۰۸ - ۰۸:۱۳:۵۲]
 آخرین مهلت اتمام پروژه و کارآموزی
 دروس اختیاری ترم مهر 93

تذکر خیلی مهم : برای انتخاب دروس اختیاری مانند سایر دروس ، حتما بایستی پیش نیازها رعایت شوند.

 

** لیست دروس اختیاری  **

 مهندسی

نرم افزار

گرافیک کامپیوتری 1 : پیش نیاز این درس "ساختمان داده " است.

شبیه سازی : پیش نیاز این درس "مهندسی نرم افزار 2 " است.

گرافیک 2کامپیوتری   : پیش نیاز این درس "گرافیک کامپیوتری 1" است.

 مهندسی فن آوری اطلاعات

 

مباحث نو در فناوری اطلاعات : پیش نیاز این درس "گرافیک کامپیوتری 1" است.

شبیه سازی : پیش نیاز این درس "مهندسی نرم افزار 2 " است.

 

کارشناسی ناپیوسته

نرم افزار

PL  : پیش نیاز این درس "طراحی الگوریتم و و برنامه سازی سیستم " است.

 بانک اطلاعاتی

کاردانی کامپیوتر

محیط های چند رسانه ای

 

 زمان بندی انتخاب واحد ترم مهر
جدول زمان بندی انتخاب واحد ترم مهر 94-93
 
ايام هفته
8:30تا12
13تا14:30
17تا23:59
1شنبه 16/6/93
ورودی 90وماقبل
ورودی 90وماقبل
ورودی 90وماقبل
2شنبه 17/6/93
ورودی 91
ورودی 91
ورودی 91
3شنبه 18/6/93
ورودی 92
ورودی 92
ورودی 92
 
 
***تكرار انتخاب واحد اینترنتی***
 
ايام هفته
8:30تا12
13تا14:30
17تا23:59
 شنبه 22/6/93
تمام ورودي ها
تمام ورودي ها
تمام ورودي ها
یكشنبه23/6/93
تمام ورودي ها
تمام ورودي ها
تمام ورودي ها
 

 

 کارشناس گروه
 سايت هاي کامپيوتري و کارگاه ها
 تمــاس با گروه

  نشانی :
    سبــــزوار،مجتمع دانشگاه آزاد،
    ســـاخــتــمـــان آمــــــــوزش ،
    گــروه مهنـــدسی کـامپیــوتــر

   تلفن :       44646810  0571
   فاکس :     44647513  0571
   کدپستی :     9618814711
 

۱۳۹۰، ایران، سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه توسعه‌ی سامانه‌ها
.:: All Rights Reserved :: More compatibility with Firefox browser :: Best Resolution 1024×768 ::.
.:: Academic Departments Portal[91.12.22.01]: Poyan Group ::.